Til hovedinnhold
Viser 41–50 av 212 treff.
 • 6-16 jahkásaččaid giella

  27.02.2019 | Kartleggingsmateriell

  ...og som bør henvises for videre kartlegging. Screening er den raskeste, letteste og mest effektive metoden for å identifisere barn som trenger videre språkutredning. Loga 6-16 jahkásaččaid giella birra davvisámegillii ...
 • Sammendrag

  19.02.2019 | Kapittel

  ...i barnehage og Skolefritidsordning (SFO) om hvordan de kan støtte blinde barn i lek med seende. Metoden kan også være nyttig for foreldre for å initiere og støtte barnets lek hjemme. Seende barn som strever ...
 • Hjelpemidler med Bliss symbolspråk

  02.01.2014

  ...en liten abonnementsavgift. Iblissymbols er en app med blissymboler til bruk i Apple iPhone, iPod Touch og iPad ...
 • Målet med Digital didaktikk og inkludering

  16.09.2021 | Kapittel

  ...skaper samarbeid, motivasjon og inkludering. Fylle på den pedagogiske verktøykassa med inkluderende metoder og digitale ressurser. Dele erfaringer med hverandre for å utvikle profesjonsfellesskapet.  
 • Hvordan jobbe med lese- og skriveopplæring med ASK-brukere

  18.11.2021 | Video

  ...skriveopplæring for elever med behov for alternativ supplerende kommunikasjon. Her får du innblikk i ulike arbeidsmetoder, begrensninger, muligheter, fremdrift og kommunikasjonsform. Sentrale stikkord er kontinuitet ...
 • Barn och ungdomar med døvblindhet 1, 2 og 3

  11.10.2021 | Bok/hefte

  ...kunskapsöversikt över vetenskapligt publicerade interventioner" 3: "Kartläggning av erfarenhetsbaserade metoder och insatser" Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb), 2020 ...
 • TalkBack-menyen

  12.12.2022 | Kapittel

  ...venstre med en finger. Dobbellklikk med en finger. Øvingsoppgave Start skjermleseren. Prøv begge metoder for å gå inn i Talkback-menyen. Åpne Talkback-innstillingene fra Talkback.
 • Forklaring

  18.09.2018 | Kapittel

  Humor og glede kan sees på som en metode, et virkemiddel og redskap. Min erfaring er at glede, tull og tøys er undervurdert i småbarnspedagogikk. Det å skape lyst og glede i samværet med barn er betydningsfullt ...
 • Rette feilskrevet tekst med tastene Slett bakover og Delete

  04.09.2019 | Kapittel

  ...at eleven forstår denne forskjellen. Lag oppgaver der eleven skal rette tekst ved å bruke begge metoder (Slett bakover og Delete). Retting av tekst ...
 • Øyemotorikk

  18.09.2019 | Kapittel

  ...gjelder lesing og annet nærarbeid, men også når vi orienterer oss i omgivelsene. Vi går inn på testmetoder og tiltak som kan gjøre det enklere for elever med øyemotoriske utfordringer.