Til hovedinnhold
Viser 91–100 av 312 treff.
 • Tiltak

  01.03.2018 | Kapittel

  ...personens læringsforutsetninger. Disse må bygge på et samlet testresultat etter en helhetlig utredning. Vektingen av tiltakene må vurderes opp mot personens modenhet, styrker og utfordringer. Les mer Når ørene ...
 • Tips til lærere

  08.06.2016 | Artikkel

  ...ikon-sekvenser fra Minspeak® – programmet. Ikon-sekvenser anbefales å brukes for eksempel til: Å merke gjenstander i klasserommet Å symbolisere bøker Å lage egne spill Oversikt over ordklasser og ikon-sekvenser ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (tekstversjon)

  12.08.2019 | Artikkel

  ...levere storesøster så hadde jeg med et symbol for butikk og et symbol for lysregulering, alle de tingene vi traff på veien. Anne-Merete:  – Hvis jeg som mamma eller pappa var i den situasjon at jeg nå tenkte ...
 • Kjenn hva jeg føler

  15.12.2016 | Veileder

  ...tilnærmingen. Forfatternes erfaring er at regelmessige samtaler om følelser ved bruk av symbolske gjenstander, kan hjelpe barn og unge med alvorlig synshemning, til å håndtere egne følelser på en hensiktsmessig ...
 • Synsveiledere

  10.10.2018 | Artikkel

  Barnet får informasjon om temperatur, form og struktur når det fører hendene systematisk over gjenstander. Ved at voksne bruker hendene sammen med barn som er blinde, kan de utforske og lære gjennom kontakt ...
 • Book Creator og nedsatt hørsel

  12.02.2020 | Kapittel

  ...ansiktsuttrykk, gester og aktiv lytting. Visuell støy Forstyrrende synsinntrykk som bevegelser eller gjenstander som tar oppmerksomhet, bør unngås. Gruppestørrelse ved bruk av mindre grupper Mindre grupper skaper ...
 • Begrepslæring og bimodalt tospråklige barn

  02.04.2018 | Artikkel

  ...begreper og vokabular i ett av språkene og betyr at begrepet presenteres ved hjelp av konkreter (gjenstand, hendelse, person osv) tegnspråktegnet med tilhørende oral komponent bokstavering med håndalfabetet ...
 • Tidlig samspill – barn med nedsatt hørsel

  26.08.2020 | Artikkel

  ...til rette for variasjon i aktiviteter og opplevelser sammen med andre sette ord og/eller tegn på gjenstander, aktiviteter, hendelser, hvem som er til stede og liknende oppmuntre til å bruke alle sansene ...
 • Gjenkjenning og identifisering av følelser

  04.05.2015 | Kapittel

  ...komme det i møte, ta imot følelsen. Bekreft gjerne først en følelse hos barnet med ord, stemmebruk, gjenstand eller berøring, før du begynner å beskrive og utforske følelsen nærmere. Med lei seg-stemme: «Å ...
 • Mine venner og jeg

  08.06.2016 | Artikkel

  "han er ikke", "hun er" og "hun er ikke" når de snakker med sine venner. Spill spillet igjen med gjenstander eller bilder av dyr. Denne gangen bruker uttrykkene "den er" og "den er ikke". Les boken "Mine ...