Til hovedinnhold
Viser 101–110 av 312 treff.
 • Gielalaš diđolašvuođaiskan – Språklig bevissthetsprøve

  12.02.2020 | Kartleggingsmateriell

  ...ord Grammatikk og setningsoppbygging   Kirsten Wirkola,Tor Persen og Lisa Baal Statped og Sametinget, 2014. Revidert 2018.
 • Sansetap (syn og hørsel)

  10.02.2020 | Kapittel

  Barnet kan høre dårligere – gjerne på det ene øret Barnet kan ha vansker med sensibilitet og kjenne hva ting er på huden Barnet kan være overfølsom for berøring, lys og støy Barnet kan få lest opp tekst med ...
 • IVAS - informasjons-og kommunikasjonsverktøy

  27.01.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...tre arkene. Grønt er ting eleven liker, synes er gøy, opplever å mestre eller ønsker å gjøre mer av. Gult symboliserer ting midt imellom, mens rødt er ting eleven ikke liker, ting som stresser, som de ...
 • Personer med anomisk afasi (ordleting)

  28.06.2022 | Kapittel

  Afasirammede har generelle vansker med å huske nye ting og formidle dette videre. (”Dette vet jeg,men kommer ikke på det.”) Prøv å knytte det nye til kjente ting. Bruk av bilder gir god støtte. Det gir bedre ...
 • Synshemmede og aktiviteter i dagliglivet

  08.06.2016 | Artikkel

  ...på en god måte: System og orden. Ha system og orden i klær, utstyr og andre gjenstander. Personer uten syn må vite hvor ting er, og de må kunne legge det tilbake på rett plass. Taktil merking. Bruk taktil ...
 • Kontrastfølsomhet

  03.07.2012

  Kontrastfølsomhet er en forutsetning for å kunne skille objekter fra bakgrunnen og for å kunne oppfatte gjenstandenes form. Vi kan ha redusert kontrastfølsomhet selv om detaljsynet fungerer normalt. Dårlig kontrastsyn ...
 • A

  30.11.2011

  ...muskelfibrene, f.eks. i m. dilatator pupillae. Agnosi, manglende evne til å gjenkjenne alminnelige gjenstander tross normalt synsapparat. Akinesia, lammelse av øyebevegelsene ved lokal bedøvelse. Akkommodasjon ...
 • Hvem fyller ut kartleggingsskjema?

  21.08.2017 | Kapittel

  Han/hun opplever sannsynligvis ganske ulike aktiviteter og stimuli på ulike arenaer. Man opplever andre ting i hjemmet og på familiearenaer enn i skole/barnehage, i avlastningsbolig, på fritidsaktiviteter, med ...
 • Selvstendighet det første året

  09.09.2022 | Kapittel

  ...det en form for selvstendig ut fra alder. Å lære et barn å gjøre ting selv øker også bevissthet om omgivelsene og gir mulighet å gjøre ting ut fra egne ønsker. Et barn med synshemming kan gi annerledes respons ...
 • Orientering

  10.10.2013

  ...mobilitetsopplæringen. Ved hjelp av synet danner vi oss raskt en oversikt. Vi gjenkjenner symboler og gjenstander ved å vurdere størrelse, form, farge og plassering, og vi beregner avstand, retning og høyde. For ...