Til hovedinnhold
Viser 231–240 av 312 treff.
 • Tidlig identifikasjon av dysleksi

  02.06.2020 | Artikkel

  ...benevning, hvor man undersøker hvor raskt personen klarer å benevne en serie med bilder av kjente gjenstander eller tall/bokstaver. Fonologisk bearbeidingshastighet har sterkere sammenheng med utviklingen ...
 • Code Jumper - kodeverktøy

  13.06.2022 | Kapittel

  ...anbefales det å følge opplæringsoppleggene som er lenket til under "tips og ideer". Det er noen flere ting det kan være lurt å huske på: Code Jumper er ikke mulig å bruke uten appen. Når skjermleser er på ...
 • Synsfunksjon

  21.05.2015

  ...synstester utføres under kontrollerte betingelser, fjernt fra de miljøene vi befinner oss i til daglig. En ting er å gjenkjenne enkeltsymboler på synstavla hos øyelegen. Noe ganske annet å skulle finne riktig flyavgang ...
 • TinyTap

  15.08.2017 | App

  ...forkunnskaper: la barna legge til bilder, figurer eller tegninger. Deretter kan de sette inn tekst med ting de vet eller spille inn lyd og lage det som et spill til andre. Følelser og ansiktsuttrykk: legg inn ...
 • Geometri for blinde

  15.06.2016 | Artikkel

  Blinde og sterkt svaksynte elever blir ikke minnet om geometriske former gjennom ting de ser rundt seg. Derfor er det viktig at de får erfaringer med konkreter for å forstå begrepene. Dt er også viktig ...
 • Om nevroutviklingsforstyrrelser

  29.04.2021 | Kapittel

  ...autismespekterforstyrrelser. Elevene kan også ha ulik grad av tvangsproblematikk (OCD), angst for ulike ting, søvn- og spisevansker, og annerledes sanseopplevelser (sensoriske vansker). Noen elever kan ha mange ...
 • TEACCH gir struktur og oversikt

  19.03.2022 | Kapittel

  ...læringsarbeidet. Eleven må øve på å utføre den gitte aktiviteten på flere steder slik at den lærer at man gjør ting på samme måte på forskjellige steder. Litteraturtips om TEACCH ...
 • Video transcription Aasen, Vik, Benonisen

  18.04.2021 | Artikkel

  ...enhancing emergent literacy for braille-readers. A guide for best practices and interventions. I'm presenting this on behalf of myself and my colleagues, Astrid K. Vik and Silje Benonisen. We all work as senior ...
 • Video transcription Lindsay Harris

  18.04.2021 | Artikkel

  ...than in the condition in which the word was simultaneously presented in Braille. Which was really interesting. This is not what the authors expected. And by way of explanation, they speculated that simultaneous ...
 • Osmo Coding Awbie

  22.02.2017 | App

  ...konkreter, symboler og visuell støtte (instruksjoner) i spillet. Appen passer godt for de som lærer ting lettere når det presenteres visuelt og ved bruk av symboler istedenfor tekst. Appen gir deg umiddelbare ...