Til hovedinnhold
Viser 891–900 av 1426 treff.
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (tekstversjon)

  12.08.2019 | Artikkel

  ...utvikler talespråk som andre barn. Helt fra Leonard er nyfødt er moren hans opptatt av at Leonard må få en stemme. Å få en stemme for barn som ikke kan utvikle et talespråk som andre barn, er ekstremt viktig, ...
 • Eksempel

  18.09.2018 | Kapittel

  Lek med dukkekopp og skje. Her ser vi at barnet har en symbolforståelse fordi hun bruker lekeskjeen til å late som om hun spiser. 9a En pose med ulike gjenstander fra dagliglivet kan benyttes til begrepsinnlæring ...
 • Tilgjengelighet og inkludering

  07.02.2022 | Kapittel

  ...samme som inkludering. Når det gjelder barn er det viktig at voksne har et bevisst forhold til de begrensingene som ligger i det å være deltaker med tolk. For barnas språkutvikling og følelse av tilhørighet ...
 • Vennskap blant elever som bruker ASK på 1.– 4. trinn

  02.06.2017 | Prosjekt

  Vennskap er viktig for barns sosiale, emosjonelle, kognitive og psykososiale utvikling. Å forstå barns vennskap er også viktig med utgangspunkt i barns egne perspektiver, ettersom barn verdsetter sine venner ...
 • De aller yngste

  07.06.2023 | Kapittel

  Barnet oppdager verden gjennom å bades i språk. Særlig er stemme og rytme viktig. De første bøkene som barnet selv kan forholde seg til bør være fargerike og lette å gripe. De bør helst ha et lite format ...
 • Pedagogisk tilrettelegging

  11.04.2017 | Artikkel

  Når barn strever med å tilegne seg sosiale ferdigheter, må de voksne hjelpe til. Med utgangspunkt i barnets omgivelser må barna bli veiledet og få redskaper til å mestre de ulike sosiale arenaene på en ...
 • Matematikkopplæring i et bimodalt tospråklig klasserom

  24.06.2016 | Artikkel

  ...sterkt tunghørte barn har mindre erfaring enn øvrige barn med håndtering av penger og andre måleenheter. Forståelse av verdien av en mynt stiller krav til forståelse av symboler. Barnet må kunne vite hva ...
 • Bøker med blanke sider

  21.04.2021 | Konkret materiell

  ...setninger knyttet til historien kan skrives under illustrasjonen i visuell skrift og punktskrift. For barn og elever som ikke kan se eller bruke visuelle bøker. Kan gi forståelse av hva en bok er og fremme ...
 • Hørselstap og teknisk tilrettelegging

  09.06.2016 | Artikkel

  ...løsninger har også innebygd direktelydssender. Ved bruk av både høyttaler og direktelydssender vil barn/elever motta lyden fra anlegget som nærlyd gjennom mikrofonen på HA/CI direktelyd gjennom direktelydsmottaker ...
 • Sorg - det hjelper å snakke om det

  07.09.2016 | Nettressurs

  ...snakke om det» vender seg til foreldre og andre voksne som ønsker informasjon om hvordan å støtte døve barn/ungdom i sorg. Innholdet på nettstedet består i hovedsak av personer som reflekterer rundt ulike tilnærmingsmåter ...