Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 121 - 130 av 2410 treff.

 • Arbeidsoppgåve 3: Gi tilgang til kommunikasjon

  07.12.2021 | Kapittel

  Sjå på lista, og sett ring rundt alle dei orda som de også kan nytte i ein heilt annan situasjon, til dømes i garderoben. I kva andre situasjonar er dei utheva orda aktuelle? Beskrivande ord, ord som er ...
 • Arbeidsoppgåve 2: Gi tilgang til kommunikasjon

  07.12.2021 | Kapittel

  Kor mange teikn kan de? Barnet: Når brukar barnet NMT og til kven? Visst de vurderer at de kan vere gode nok modellar og at barnet har potensial til å kunne lære seg mange teikn: korleis skal de jobbe vidare ...
 • Arbeidsoppgåve 1: Gi tilgang til kommunikasjon

  07.12.2021 | Kapittel

  ...uttrykksformer (vil avhenge av utviklingsnivå på kva nivå uttrykket kan vere) er uklare; korleis kan de legge til rette for at ja og nei-kommunikasjonen vert tydelegare? ...
 • Feste programmer til Startmenyen og Oppgavelinjen

  21.04.2021 | Kapittel

  Du kan feste program til Startmenyen eller Oppgavelinjen. Startmenyen er menyen som kommer opp når du trykker på Start (Vindu-symbolet nederst til venstre på skjermen din) eller Win-tasten på tastaturet ...
 • Skal du til Statped i Oslo?

  10.06.2022 | Artikkel

  Gamle Hovsetervei 3. Diamanten skole finner du fortsatt i Vetlandsveien 79.   Her finner du Statped i Oslo: Gamle Hovsetervei 3 Vetlandsveien 79   Kontaktinformasjonen vår er som før:  Kontakt oss ...
 • D: Barnehagens psykososiale miljø, til barnets beste!

  14.10.2021

 • OCR - Apper til å skanne med

  05.10.2021 | Kapittel

  Det finnes ulike skanneapper til iPad som gjør om tekst på bilder til tekst du kan få lest opp, eller jobbe videre med i tekstbehandling. På nettsidene våre har vi beskriver av blant annet Microsoft Office ...
 • Tverrfaglig forskning gir ny kunnskap til stammefeltet

  25.11.2020 | Artikkel

  ...bevise effekt av bestemte behandlingsprogram mer enn å finne ut av «hva som virker for hvem». Studien til Sønsterud et al. (2020) ønsket å belyse brukerperspektivet.  En ny tilnærming, ‘Multimodal Individuell ...
 • Fra ord til orden, en oppsummering

  28.01.2022 | Kapittel

 • Hvorfor iPad til personer med nedsatt syn?

  05.10.2021 | Kapittel

  ...venstre side kan du finne direkte til den funksjonen du ønsker å vite mer om. Der det er røde piler/trekanter, finnes det flere overskrifter. Disse får du tilgang til ved å trykke på pila.  Hvis du gjennomfører ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!