Til hovedinnhold
Viser 121–130 av 2462 treff.
 • Ploppeark til bruk i punktskriftopplæringen

  23.06.2021 | Konkret materiell

  ...tre bobler hver. Det andre arket tilsvarer punktene på et punktskrifttastatur med en boble i midten som markerer mellomromstasten, og tre bobler på hver side som tilsvarer skrivetastene. Ved å trykke ned ...
 • Diagnoser og tilstander – kombinerte sansetap

  12.05.2023 | Kapittel

  Det er mange årsaker til at et barn blir født med en kombinasjon av syns- og hørselsnedsettelse, eller at det kombinerte sansetapet viser seg etter noen år. Nedsatt syn og hørsel kan være de eneste fu ...
 • Tilpassing og tilgang til litteratur

  07.06.2023 | Kapittel

  Det er viktig at vi leser for alle og at alle får tilgang til bøker som de har mulighet for å lese selv. For personer som er blinde og svaksynte som ennå ikke leser selv, kan man lese vanlige bøker eller ...
 • Tilgang til skriving med alternative blyanter

  30.05.2023 | Kapittel

  ...eller stave for å bruke disse, målet er å prøve ut hva skrift er. Personen trenger likevel tilgang til alle bokstavene for å lære noe om alfabetet. For de som ikke kan så mange bokstaver er det en fordel ...
 • Materiell, utstyr og leker til matematisk utforskning

  04.08.2023 | Kapittel

  Mye av utstyret som allerede fins i barnehager og skoler kan brukes til matematisk utforskning og aktivitet. En hel del materiell kan hentes ute i naturen, og noe kan kjøpes fra utstyrsleverandører. Utforskningen ...
 • Tilrettelegging ved spesifikke tilstander og diagnoser

  13.06.2023 | Kapittel

  Ved noen spesifikke tilstander og diagnoser kan det være behov for å legge ekstra vekt på synspedagogiske tilrettelegginger. Det kan for eksempel være behovet for forenkling eller struktur og forutsigbarhet ...
 • Geitekillingen som kunne telle til ti

  04.10.2023

  ...premissene for avlesing kan føre til dårlig flyt i avlesingen, tap av konsentrasjon og motivasjon. Å aktivere elevenes forkunnskaper og forventninger til teksten, vil være til hjelp i avlesingen. I veiledningen ...
 • Rettigheter til alternativ og supplerende kommunikasjon (mp3)

  17.06.2019 | Podkast

  ...e-læring om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), og den dreier seg om rettigheter. Rettigheter til ASK Se tekstet videoversjon Video ASK og rettigheter ...
 • Slik sender du faktura til Statped

  31.03.2017

 • En - til - en undervisning

  23.08.2023 | Kapittel

  ...kommunikasjon mellom personen med kombinert syns- og hørselstap eller døvblindhet og omgivelsene kan lett føre til uro, misforståelser og frustrasjon. Dette kan gi seg utslag i uttrykk og utfordrende atferd som kan ...