Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 2201 - 2210 av 2411 treff.

 • Videomodellæring og sosiale kommunikasjonsferdigheter

  07.04.2016 | Artikkel

  Metoden tar utgangspunkt i den visuelle styrken de fleste barn med ASF har. Videomodellæring kan brukes til: å lære ny atferd som ikke eksisterer i barnets atferdsrepertoar, men som er innenfor rekkevidde å ...
 • Optiker

  11.08.2014

  HMS og hos Statped. Autorisasjonen som helsepersonell beskytter tittelen optiker. Internasjonalt tilsvarer dette tittelen optometrist. Begge formene benyttes av yrkesgruppen i Norge. Norsk optikerutdanningen ...
 • Flertall

  08.06.2016 | Artikkel

  Lær å bruke flertall (PDF) Oppgaver Les boken, "Lær å bruke flertall" sammen. Stopp når du kommer til et flertallsord og la eleven si ordet med talemaskinen. Les eventuelt andre bøker med flertall. Ta ...
 • Hvordan er været?

  08.06.2016 | Artikkel

  Bok: Hvordan er været? (PDF) Værtabell (PDF) Oppgaver Les boken "Hvordan er været?" sammen. Be eleven til å lese spørsmålsordene første gang. Les boken igjen. La eleven lese så uavhengig som mulig. Modellere ...
 • Lyttingens plass i bimodal tospråklighet

  24.06.2016 | Kapittel

  Gjennom samhandling utvikles ny språklig adferd hos barnet. Som sagt, en bimodal tospråklig tilnærming til utvikling av talespråk skal inkludere elementer fra både den orale tilnærmingen og TK, alt etter barnets ...
 • Hjernesynshemming

  15.06.2022 | Kapittel

  ...hos den enkelte. Visuelle utfall hos personer med multifunksjonshemming kan gå fra total blindhet til mer konkrete vansker, for eksempel å se ting som står i ro, eller kun se objekter i spesifikke farger ...
 • Arbeidsoppgåve 1: Følgje barnet sine initiativ

  07.12.2021 | Kapittel

  ...fleire gongar, og drøft følgjande: Kva ser du i klippet som du kan bruke når du skal følgje initiativet til barnet ditt?  Korleis kan du gjere det?  Korleis kan de som personalgruppe få eit skjerpa blikk på ...
 • Arbeidsoppgåve 2: Vaksne øver

  07.12.2021 | Kapittel

  Augepeiketavle: Skriv ut og lag til augepeiketavla om vatn. Gå saman med ein kollega. Gjer som i filmen – sit rett overfor kvarandre. Den eine skal ikkje snakke, men berre peike med auga. Den andre set ...
 • Følgje barnet sine initiativ

  07.12.2021 | Kapittel

  Ein god strategi for å få til eit kommunikasjonsfremjande samspel, er at du følgjer barnet sine initiativ. For å kunne gjere det, må du vere spesielt merksam på barnet og kva det gjer. Med små barn og ...
 • Utvid med det som ligner

  23.08.2017 | Kapittel

  ...interessante. Det er ikke usannsynlig. Sammenfatningen av en interessekartlegging kan gi mange ideer til hva som kan være verdt å prøve ut. Liker eksempelvis et barn som er multifunksjonshemmet å «Ride ranke» ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!