Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1 - 10 av 153 treff.

 • Veileder -Hvordan bruke Zoom?

  15.06.2022 | Veileder

 • Veileder taktile tankekart

  17.03.2021 | Artikkel

  Dette er en veileder til pedagoger og andre som skal planlegge, lage eller bruke taktile tankekart med barn, unge eller voksne med synsnedsettelse. Foresatte og andre nærpersoner vil også kunne ha nytte ...
 • Synsveiledere

  10.10.2018 | Artikkel

  Vi har utviklet flere veiledere for foreldre til barn som er blinde. Veilederne gir gode og konkrete råd om spising, soving, berøring og utrforskning,  og forebygging av stereotyp atferd. Blinde barn og ...
 • Taktile tankekart veileder

  17.03.2021 | Veileder

 • Spesialpedagogisk leseopplæring – en veileder

  15.12.2016 | Veileder

  Veilederen handler om helhetslesing – en ramme om metodiske tiltak i spesialpedagogisk lese- og skriveopplæring. Hensikten med veilederen er at helhetslesing som arbeidsmåte skal bli et enda bedre hjelpemiddel ...
 • Veileder - kompetansemål for elever med synshemning

  11.11.2015 | Veileder

  Veileder om hvordan lærere kan tilrettelegge arbeidet med kompetansemål for elever som er blinde eller sterkt svaksynte. Veiledningsmateriellet omfatter arbeid med kompetansemål og vurdering. Veilederen ...
 • Veileder – Tilbake til skolen etter hodeskade

  25.01.2018 | Publikasjon

 • Videoveileder til punktskriftbok på 1. trinn

  30.11.2021

 • Veileder for universell utforming av digitale utgivelser

  13.12.2021 | Veileder

  ...forlagene med å nå nye brukergrupper. Men hva betyr det at en utgivelse er universelt utformet? Veileder for universell utforming av digitale utgivelser ønsker å gi svar på dette spørsmålet, og gir en ...
 • Veilederen Spesialundervisning

  01.08.2016 | Veileder

  I denne veilederen på udir.no finner du informasjon om handlingsrommet skolene har til å tilpasse den ordinære opplæringen slik at elevene får et tilfredsstillende utbytte. Du finner også informasjon om ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!