Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 91 - 100 av 153 treff.

 • Hvordan tilpasse hørselstekniske hjelpemidler

  03.02.2017 | Artikkel

  "Hører du meg nå?" er en veileder om hørselstekniske hjelpemidler som i hovedsak er rettet mot bruk av CI, men har også overføringsverdi til barn med høreapparat. I veilederen finner du mer omfattende ...
 • MemoAssist

  25.05.2016 | App

  ...nåværende tidspunkt. Dette gir god visuell støtte ift tidsforløpet. En veileder i bruk av appen kan lastes ned her (PDF). Veilederen er på engelsk og utarbeidet av produsenten. Påminnelser kan ses på en ...
 • Elever med nedsatt hørsel – tiltak på skolen

  10.06.2016 | Artikkel

  ...typer høreapparat enn cochleaimplantat kan ha behov for omfattende lytte- og talespråkstimulering. Veileder for lyttetrening etter CI  Sosial tilrettelegging Sosial tilrettelegging kan være helt avgjørende ...
 • Tiimo

  26.03.2019 | App

  ...og blir tilgjengelig på brukerens nettbrett, smarttelefon eller smartklokke. På nettsiden finnes veileder, videoguide, tips til god bruk og en chatfunksjon der du kan stille spørsmål om bruk av programmet ...
 • Instagram

  25.11.2022 | Artikkel

  Pernille en del læringsfelleskapet Tilrettelegging for kombinerte sansetap i barnehage og skole Veileder om Tourettes syndrom for barnehage og skole iPad for personer med nedsatt syn Mest mulig kvalitet ...
 • Leseutvikling

  01.07.2020 | Artikkel

  ...videregående skole og når elevene begynner å studere. Spesialpedagogisk leseopplæring – en veileder Veilederen handler om "Helhetslesing – en ramme om metodiske tiltak i spesialpedagogisk lese- og skriveopplæring" ...
 • Taktile symboler og planer

  20.01.2022 | Kapittel

  Taktile symboler og planer Veilederen gir informasjon til de som ønsker å bruke taktile symboler og planer i arbeid med barn, unge eller voksne som har en synsnedsettelse.  Les mer og bestill her.  Brikker ...
 • Synstap og spising

  23.05.2017 | Veileder

  ...en positiv opplevelse. For andre er vanskene så omfattende at det er behov for videre utredning. Veilederen tar for seg at å spise kan være vanskelig hva spisevansker er å mate barn å lære barn å spise selv ...
 • Tilrettelegging for samspill, språk og inkludering overfor barn med spesielle behov

  13.09.2018 | Artikkel

  ...sansetap med å bli inkludert i lek og samhandling med andre barn. Denne veilederen er en sammenfatning av hennes erfaringer. Veilederen blir skrevet i jeg-form, hvor «jeg» henviser til pedagogen som arbeider ...
 • Hvem skriver vi for?

  04.05.2015 | Kapittel

  Veilederen er primært skrevet for pedagogisk personale i barnehage og skole som arbeider med barn og unge som har en alvorlig synshemning og så store vansker med å håndtere følelsene sine, at det går ut ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!