Til hovedinnhold
Viser 101–110 av 157 treff.
 • Synshemning og lek

  04.09.2023 | Artikkel

  ...måter enn seende. De må få konkrete erfaringer ved å delta aktivt i den reelle situasjonen, og bli veiledet av noen som kan forklare hva som skjer og hvordan aktiviteten utføres. Mye kan oppleves helt annerledes ...
 • Taktile symboler og planer

  20.01.2022 | Kapittel

  Taktile symboler og planer Veilederen gir informasjon til de som ønsker å bruke taktile symboler og planer i arbeid med barn, unge eller voksne som har en synsnedsettelse.  Les mer og bestill her.  Brikker ...
 • Synstap og spising

  23.05.2017 | Veileder

  ...en positiv opplevelse. For andre er vanskene så omfattende at det er behov for videre utredning. Veilederen tar for seg at å spise kan være vanskelig hva spisevansker er å mate barn å lære barn å spise selv ...
 • micro:bit - mikrokontroller

  19.08.2021 | Kapittel

  ...anbefaler vi derfor å programmere micro:bit med Python i Visual Studio Code. Se Statpeds "Komme i gang-veileder" for programmering av micro:bit med Visual Studio Code. Husk: Enkelte elever med nedsatt syn vil ...
 • Pedagogisk tilrettelegging

  07.02.2023 | Kapittel

  ...aktivitetsbasert, og mål i opplæring kan hentes fra alternative opplæringsmål i Utdanningsdirektoratets veileder, som for eksempel kommunikasjon, nærhet og samhørighet, verdsatte sosiale roller, egenomsorg og ...
 • Hvem skriver vi for?

  04.05.2015 | Kapittel

  Veilederen er primært skrevet for pedagogisk personale i barnehage og skole som arbeider med barn og unge som har en alvorlig synshemning og så store vansker med å håndtere følelsene sine, at det går ut ...
 • Guidelines for Assessment of Cognition in Relation to Congenital Deafblindness

  11.11.2015 | Veileder

  ...nevrologi, kognitiv psykologi, utviklingspsykologi, sosialpsykologi, pedagogikk og semiotikk.  Veilederen er strukturert i tre deler. Den første delen gir en introduksjon av det teoretiske grunnlaget for ...
 • Tilbake til skolen etter en hodeskade

  02.02.2016 | Veileder

  Veilederen gir råd og tips til lærere og PPT. Hvert år får cirka 1600 barn og ungdommer en traumatisk hodeskade etter å ha skadet seg i lek, fritidsaktiviteter, trafikkulykker og vold. Skaden kan være ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og overganger fra barnehagen

  04.05.2020 | Artikkel

  ...ut, og læres gjennom praksis og tilbakemeldinger. Les om sakkyndig uttalelse og årsrapporter i Veilederen Spesialpedagogisk hjelp (Udir) Overgangen mellom barnehage og skole Barnet som bruker ASK må få ...
 • Digital Natives With Reading Difficulties. A study of dyslexic adolescents' integration of conflicting information across web pages and presentation formats

  23.05.2019 | Artikkel

  Psychologist. Gjennomføring Prosjektet er fullført. Prosjektperioden var fra februar 2014 – juni 2018 Veiledere: Øistein Anmarkrud, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo og Ivar Bråten, Institutt ...