Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 131 - 140 av 153 treff.

 • Leseaktiviteter i klasserommet

  02.04.2018 | Artikkel

  ...leseforståelse. Avhengig av utviklingstrinn og av formålet kan elevene og læreren delta i felleslesing, veiledet lesing, selvstendig lesing og høytlesing (Routman, 2003). I felleslesing ser hele gruppen teksten ...
 • Deltagelses- og opplevelsesplaner

  06.06.2016 | Veileder

  ...deltagelses- og opplevelsesplaner. Erlend Ellefsen og Knut Slåtta har utviklet konseptet og skrevet veilederen. Hva inneholder en deltakelses og opplevelsesplan (DOP)? En forside med bilde En kort beskrivelse ...
 • Dysleksi og tilrettelegging ved eksamen

  23.10.2017 | Artikkel

  ...kompetansemålene. Les mer om dysleksi og eksamenstilrettelegging på følgende nettsider: dysleksinorge.no veilederen spesialundervisning (udir.no) forskrift til opplæringslova (lovdata.no) Tilrettelegging for studenter ...
 • Organiske stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  (laryngektomi). Etter laryngektomi kommuniserer man enten ved hjelp av taleventil eller talevibrator. Statped veileder logopeder som jobber med denne målgruppen. I samarbeid med pasienten vil logopeden kartlegge hvilke ...
 • Sammendrag

  19.02.2019 | Kapittel

  ...blinde barn trenger erfaringer med jevnalderrelasjoner for å være inkludert i felleskapet.  I denne veilederen framheves betydningen av å delta, viktigheten av jevnalderrelasjoner og de utfordringer blinde ...
 • TegnTips til barnehager

  02.06.2021 | Nettressurs

  ...ressurser som barnehagen kan lage selv, gjerne sammen med barna. Både rammeplanen for barnehagen og veilederen “Språk i barnehagen - Mye mer enn bare prat” vektlegger kommunikasjon og språk. Tilnærmingen til ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (mp3)

  01.07.2019 | Podkast

  ...symboler som Leonard bruker til å kommunisere.  Lær mer om å komme tidlig i gang, med God ASK Les veilederen om ASK i barnehagen (udir.no) Leonard lærer nye ord veldig raskt, og det begynner det å bli mange ...
 • Å undervise i lesing på videregående skole

  17.06.2020 | Artikkel

  ...disse elevene er det mulig å hente ut et hefte fra statped Spesialpedagogisk leseundervisning, en veileder, av Godøy og Monsrud. Der er også mulig å søke etter annen informasjon om Helhetslesing på Statpeds ...
 • Hørsel og universell utforming

  17.06.2016 | Artikkel

  ...bygningsloven følge Byggteknisk forskrift (TEK17). Denne angir blant annet krav til lydforhold, og veilederen til forskriften henviser til Norsk Standard NS 8175:2012, Lydforhold i bygninger – Lydklasser for ...
 • Micro:Bit

  12.09.2019 | App

  ...for tydeligere skrift og kontraster, som svaksynte, er det mulig å justere det i editoren. Les veilederen Kodeverktøy- tilgjengelighet for elever med synshemming for mer informasjon til tilrettelegging ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!