Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 141 - 150 av 153 treff.

 • Micro:Bit

  12.09.2019 | App

  ...for tydeligere skrift og kontraster, som svaksynte, er det mulig å justere det i editoren. Les veilederen Kodeverktøy- tilgjengelighet for elever med synshemming for mer informasjon til tilrettelegging ...
 • ABC med punktskrift – leseopplegg i punktskrift for begynnere

  10.11.2016 | Bok/hefte

  ...skriveopplæring sammen med klassen. I lesebøkene er punktskriften presentert på høyre side, mens veiledende tekst i visuell skrift er plassert på venstre side. Dette kan være positivt for dialog og fellesskap ...
 • Code Jumper - kodeverktøy

  13.06.2022 | Kapittel

  ...anbefaler lærere og barnehagelærere å sette seg inn i dette på forhånd. Det er også utviklet mange veiledende videoer om de ulike pod'ene. I samarbeid med APH er det utviklet flere undervisningsforslag. Oppleggene ...
 • Digital Natives With Reading Difficulties. A study of dyslexic adolescents' integration of conflicting information across web pages and presentation formats

  23.05.2019 | Artikkel

  Psychologist. Gjennomføring Prosjektet er fullført. Prosjektperioden var fra februar 2014 – juni 2018 Veiledere: Øistein Anmarkrud, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo og Ivar Bråten, Institutt ...
 • Pedagogisk tilrettelegging

  11.04.2017 | Artikkel

  ...sosiale ferdigheter, må de voksne hjelpe til. Med utgangspunkt i barnets omgivelser må barna bli veiledet og få redskaper til å mestre de ulike sosiale arenaene på en god måte. Praktisk bruk - fra utarbeidelse ...
 • Digital Natives With Reading Difficulties. A study of dyslexic adolescents' integration of conflicting information across web pages and presentation formats

  03.10.2018 | Artikkel

  Psychologist. Gjennomføring Prosjektet er fullført. Prosjektperioden var fra februar 2014 – juni 2018 Veiledere: Øistein Anmarkrud, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo og Ivar Bråten, Institutt ...
 • Flerspråklighet og inkludering

  20.02.2020 | Artikkel

  ...lære i et trygt læringsmiljø uavhengig av funksjonsnivå, språkkunnskaper eller kulturell bakgrunn. Veilederen for spesialundervisning påpeker at alle elever i skolen skal tilhøre en basisgruppe/klasse, og ...
 • Autisme og synsvansker

  15.05.2020 | Artikkel

  ...taktile symboler, vil også gjelde her. Autisme_taktile_kommunikasjonssymboler_synstilpasning Se veileder om taktile planer og symboler. Punktskrift Punktskrift er et skriftsystem med opphøyde tegn som ...
 • Sosial kompetanse

  13.10.2022 | Kapittel

  ...prøver ut den sosiale ferdigheten i forskjellige naturlige situasjoner. Hva er sosial kompetanse I veilederen om utvikling av sosial kompetanse på Utdanningsdirektoratets nettsider defineres begrepet som et ...
 • Undervisnings og metodemateriell

  29.06.2022 | Kapittel

  ...inneholder bilder til bruk i dagligdagse situasjoner. Ihme, W. A., Olsen, K.J. & Fjeldvær, T.M.(2008). Veileder til kommunikasjonsboka. Medlex. Norsk helseinformasjon (www.medlex.no) Kagan, A. & Shumway, E. (2003) ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!