Til hovedinnhold
Viser 21–30 av 157 treff.
 • Ressurser, veiledere og læremidler

  16.08.2023 | Kapittel

  Statped har utarbeidet ressurser og veiledere som hjelper lærere å legge til rette matematikkfaget for elever med synsnedsettelser. Vær klar over at noen elever som bruker punktskrift, og har et funksjonelt ...
 • Veiledere for bruk av mobil og nettbrett

  02.10.2023 | Kapittel

  Veilederen Opplæring i mobil og nettbrett for synshemmede handler om bruk av Android og iPad/iPhone både med skjermleser og med forstørring. Du kan også lese om bruk av forstørring og andre tilpasningsmuligheter ...
 • Veiledere for bruk av pc, Mac og Chromebook

  02.10.2023 | Kapittel

  Statped har utviklet flere veiledere knyttet til hvordan man kan bruke datamaskin dersom man har synsnedsettelser. Disse er kategorisert etter om eleven bruker skjermleser med og uten leselist, eller om ...
 • Solid læremiddelløft til barn med særskilde behov

  21.09.2023 | Artikkel

  Læremiddel til barn med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) Rettleiar, grafiske symbol for samtalar om lesing Rettleiar, alternativ betjening av læremiddel ...
 • Spør oss

  01.03.2019 | Tema

  «Spør oss» er Statpeds veiledningstjeneste for ansatte i opplæringssektoren. Vi drøfter og veileder om spesialpedagogiske utfordringer med et helhetlig og flerfaglig blikk. PP-tjenesten er «Spør oss» sin ...
 • Taleflytvanskar

  23.06.2016 | Artikkel

  ...tale, noko som kan forverre vansken. Statped kan bidra med å greie ut og vurdere taleflytvanskar, rettleie og gi råd eller halde kurs. PP-tenesta kan søke bistand frå Statped. Norsk interesseforening for ...
 • Om Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD)

  22.01.2018 | Artikkel

  ...tjenester til samiske brukere.  Hva gjør SEAD SEAD gir tjenester på individ- og systemnivå.  Utvikler og veileder i bruken av læringsressurser og kartleggingsmateriell på nord-, lule- og sørsamisk Bistår universiteter ...
 • God ASK

  06.06.2016 | Nettressurs

  ...dersom du er pårørande eller fagperson til personar med store kommunikasjonsvanskar, eller om du rettleier eller underviser på kommunikasjonsområdet. Om læringsressursen Med utgangspunkt i filmar av kvardagsaktivitetar ...
 • Å lese

  03.09.2018 | Kapittel

  ...hovedsak for oss ferdighetsmålene i temaet Spesialutstyr og spesialprogrammer i Veileder for opplæring i punktskrift m.m. Veileder om opplæring i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler. En ...
 • Barn og unge som er behandlet for hjernesvulst ‒ kunnskap og erfaringer

  15.06.2016 | Artikkel

  ...samarbeid rundt barnet. Barnet kan ha behov for fysioterapeutisk behandling eller at fysioterapeuten veileder andre på gode fysisk-motoriske tiltak. Målsettingen for alle fagfolk som møter disse barna må være ...