Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 71 - 80 av 153 treff.

 • Habtool - Nordsamisk versjon

  26.04.2017 | Kartleggingsmateriell

  ...tilrettelegging, evaluering og har fokus på tiltak. Bagadallanskoviide (veiledning til skjemaene) veileder hvordan individuelt tilrettelagt opplæring kanorganiseres og gjennomføres.  Habtool består av: Veiledning ...
 • Individuell opplæringsplan

  13.06.2022 | Kapittel

  ...ofte være mer konkretisert enn de som er å finne i sakkyndig vurdering. I utdanningsdirektoratets veileder for spesialundervisning pekes det på at enkelte elever vil ha bruk for mål som retter seg inn mot ...
 • Å skrive seg til lesing (STL+) med talesyntese

  03.02.2016 | Video

  Se video/filmsnutt som veileder om hvordan du som er lærer, kan bruke talesyntese og få et talende tastatur som leser opp bokstavlyden når du jobber med lese- og skriveopplæring i barneskolen.  STL+ går ...
 • Deltakelsesfokusert IOP-mal tilpasset elever med omfattende og kombinerte lærevansker

  28.11.2016 | Veileder

  ...mot økt mestring, deltagelse og livsutfoldelse i dagliglivet. Utdanningsdirektoratet peker i sin «Veileder for Spesialundervisning" på at opplæring for elever med store avvik fra læreplanen kan rettes inn ...
 • Læringsmål

  13.06.2022 | Kapittel

  ...erkjennelse og opplevelse og til innlevelse, utfoldelse og deltagelse» I Utdanningsdirektoratets veileder for Spesialundervisning løftes det fram fem overordnede områder som kan være utgangspunkt for å ...
 • Fysisk tilrettelegging på skolen for elever med nedsatt hørsel

  15.10.2020 | Artikkel

  ...rot eller andre forstyrrende synsinntrykk) Les om krav til lyd- og lysforhold i helsedirektoratets veileder om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Etterklang (ekko) Alle rom har en etterklangstid ...
 • Dysleksi og regning

  15.06.2016 | Artikkel

  ...i regnearbeidet. Tips til hvordan du kan arbeide systematisk med begrepsinnlæring finner du i En veileder om begrepslæring. Du kan lese mer om kompenserende teknologi, læringsressurser og tilrettelegging ...
 • Leselist

  08.06.2016 | Artikkel

  ...som på smarttelefon eller nettbrett. Synshemmede kan søke om leselist fra NAV Hjelpemiddelsentral. Veileder i punktskrift, mobilitet og tekniske hjelpemidler ...
 • Samiske spesialpedagogiske tjenester

  18.06.2016 | Tjeneste

  ...fagkompetanse til å gjennomføre samiskspråklig utredning eller observasjon av samiskspråklige jmf. Udirs Veileder for spesialundervisning .  Les om samisk spesialpedaogisk tjeneste (SEAD) Samarbeid med universitet ...
 • Søvn og små barn som er blinde

  22.05.2018 | Artikkel

  I denne veilederen gir vi råd som kan hjelpe foresatte å etablere en stabil døgnrytme og bedre nattesøvnen hos små barn som er blinde. Barn som er blinde, kan ha utfordringer med nattesøvnen. En grunn ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!