Til hovedinnhold
Viser 41–50 av 193 treff.
 • Synstap hos voksne

  22.09.2023 | Artikkel

  ...og opplæring.  Voksne kan ha rett til opplæring i synskompenserende ferdigheter som punktskrift, mobilitet og tekniske hjelpemidler. Les mer om voksnes rettigheter (udir.no). PPT kan søke om tjenester til ...
 • Taleflytvanskar

  23.06.2016 | Artikkel

  ...tale, noko som kan forverre vansken. Statped kan bidra med å greie ut og vurdere taleflytvanskar, rettleie og gi råd eller halde kurs. PP-tenesta kan søke bistand frå Statped. Norsk interesseforening for ...
 • God ASK

  06.06.2016 | Nettressurs

  ...dersom du er pårørande eller fagperson til personar med store kommunikasjonsvanskar, eller om du rettleier eller underviser på kommunikasjonsområdet. Om læringsressursen Med utgangspunkt i filmar av kvardagsaktivitetar ...
 • Kontakt oss

  15.01.2024 | Artikkel

  ...kommunikasjon Telefon: 975 04 801 E-post: sveinung.wiig.andersen@statped.no Spør oss Vi drøfter og veileder om spesialpedagogiske utfordringer med et helhetlig og flerfaglig blikk. PP-tjenesten er «Spør oss» ...
 • Inkludering i barnehagen

  15.06.2016 | Artikkel

  ...samkjørte og utveksle nødvendig og nyttig informasjon.  Les også om inkludering i skolen. ADL og mobilitet   ...
 • Barn og unge som er behandlet for hjernesvulst ‒ kunnskap og erfaringer

  15.06.2016 | Artikkel

  ...samarbeid rundt barnet. Barnet kan ha behov for fysioterapeutisk behandling eller at fysioterapeuten veileder andre på gode fysisk-motoriske tiltak. Målsettingen for alle fagfolk som møter disse barna må være ...
 • Samisk spesialpedagogisk støtte - SEAD

  22.01.2018 | Artikkel

  ...og systemnivå. Utvikler læringsressurser og kartleggingsmateriell på nord-, lule- og sørsamisk. Veileder i bruk av læringsressurser og kartleggingsmateriell. Bistår universiteter og høgskoler med kompetanse ...
 • Teams med skjermleser

  16.09.2020 | Publikasjon

  Denne veilederen forklarer hvordan du bruker samhandlingsplattformen Teams med skjermleser.
 • Serie om døvblindhet

  09.03.2021 | Bok/hefte

  Introduksjon til døvblindhet Synet og døvblindhet hørselen og døvblindhet Tretthet og døvblindhet mobilitet, ledsagerteknikker og medfødt døvblindhet Utendørsaktiviteter og medfødt døvblindhet Camilla ...
 • Mulighet for orientering og fri bevegelse

  11.05.2023 | Kapittel

  ...muligheter til å bevege seg fritt, og komme seg trygt fra et sted til et annet. Vi bruker begrepet mobilitet om disse funksjonene. Nedsatt hørsel vil påvirke muligheten til å kompensere for synstapet. Retningshørsel ...