Til hovedinnhold
Viser 51–60 av 193 treff.
 • Matematikk på leselist

  23.02.2024 | Kapittel

  Statped har utarbeidet to veiledere i PDF format for lærere til elever som bruker punktskrift i matematikk. Veilederene gir en grunnleggende innføring i hvordan en kan bruke PC med skjermleserprogram og ...
 • Rett til punktskriftopplæring i opplæringsloven og opplæringsforskriften

  18.12.2023 | Kapittel

  ...svaksynte elever har til punktskriftopplæring, bruk av nødvendige tekniske hjelpemidler og opplæring i mobilitet: § 3-5. Opplæring i punktskrift i grunnskolen (udir.no) § 6-4. Opplæring i punktskrift i den vidaregåande ...
 • Førerhund

  01.09.2023 | Kapittel

  En førerhund er ikke en erstatning for ferdigheter i mobilitet og orientering, men brukes som et ekstra hjelpemiddel. Førerhundens oppgaver kan være å  gi støtte ved kryssing av vei oppdage hindringer ...
 • – Erfaringsoverføring er avgjørende

  23.06.2022 | Artikkel

  ...best kan tilrettelegges for læring. Vansker knyttet til kommunikasjon, informasjonstilegnelse og mobilitet er hovedutfordringer ved kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet. – Tilrettelegging av det ...
 • Løpsk tale i barnehagealder

  23.06.2016 | Artikkel

  Ein logoped greier ut og følger opp løpsk tale. Oppfølginga inneber å rettleie tilsette i barnehage og skule.  Logopeden arbeidar med eleven for auka medvit kring tale og kommunikasjon. Foreldre, barnehagepersonell ...
 • Tiltak og oppfølging for skolebarn

  23.10.2017 | Artikkel

  ...han ønskjer om det kjem stamming eller ikkje. Indirekte tiltak Indirekte tiltak er å gi råd til og rettleie skole og foreldre. Lærarar er viktige samarbeidspartnarar på skolen. Dei kan vere gode talemodellar ...
 • Veiledning i arbeidslaget

  13.01.2021 | Veileder

  Veileder knyttet til tidlig innsats for små barn med store motoriske utfordringer og behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Denne veilederen løfter fram og belyser utfordringer, og tiltak ...
 • Rehabilitering av lese-skrivefunksjon ved afasi - ut fra praktisk klinisk erfaring

  14.04.2021 | Bok/hefte

  En praktisk veileder som kan hjelpe logopeder med lese- og skriveopplæring i rehabilitering av afasi. Boka handler om hvordan lese- og skriveopplæringen bør integreres i den totale språkrehabiliteringen ...
 • Med kroppen som redskap

  11.05.2020 | Veileder

  ...kombinert syns- og hørselstap og døvblindhet er en veileder som viser hvordan du kan kommunisere og omgås med barn som hverken ser eller hører.  Veilederen inneholder tekst og illustrasjoner og er delt opp ...
 • Nedsatt hørsel og fysisk tilrettelegging

  15.10.2020 | Artikkel

  ...rot eller andre forstyrrende synsinntrykk) Les om krav til lyd- og lysforhold i helsedirektoratets veileder om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Etterklang (ekko) Alle rom har en etterklangstid ...