Til hovedinnhold
Viser 71–80 av 193 treff.
 • Selvstendig mestring av skolehverdagen

  09.08.2023 | Kapittel

  ...tid. Elever som er blinde eller sterkt svaksynte, har for øvrig rett til nødvendig opplæring i mobilitet slik at de kan komme seg til og fra skolen og ta seg frem på skolen og i hjemmemiljøet. Dette følger ...
 • Mobilitetsopplæring

  24.04.2023 | Bok/hefte

  Mobilitetsopplæring av barn, unge og voksne med synshemming For mennesker med synshemming er mobilitet avgjørende for å kunne delta i dagliglivets gjøremål og aktiviteter. Å mestre mobilitetsferdigheter ...
 • Veifinningsteknologi

  01.09.2023 | Kapittel

  ...til hverandre. Det er viktig å understreke at veifinningsteknologi ikke kan erstatte opplæring i mobilitet eller stokk. En GPS kan for eksempel ikke opplyse om farlige hindringer, som parkerte biler, fortauskanter ...
 • En liten bok om ledsaging

  23.01.2018 | Bok/hefte

  ...kommunikasjonsform. I boken kombineres kunnskap om ledsagerteknikker fra det synsfaglige området «orientering og mobilitet», med kunnskap om kommunikasjon med personer med kombinerte syns- og hørselstap eller døvblindhet ...
 • Geocaching - enklere, tryggere og morsommere

  22.03.2016 | Veileder

  Veileder om bruk av geocaching for personer med utviklingshemming og kognitive vansker.   Veilederen gir deg utfyllende svar på hva geocaching er, hvordan du kommer i gang og hvordan du kan tilrettelegge ...
 • Gode instruksjonsfilmer

  15.03.2017 | Veileder

  Veileder i å lage gode instruksjonsfilmer på en enkel måte. Hvis en film er gjennomtenkt og laget på en pedagogisk god måte, kan instruksjonsfilm være et meget godt hjelpemiddel og læringsverktøy. Dette ...
 • Afasi – praktiske råd om det å snakke sammen

  03.02.2016 | Veileder

  Veileder om hvordan samtale med personer med afasi. "Det viktigste er at vi greier å formidle det vi har lyst til å si, på en slik måte at det blir forstått av den andre. Det er langt mindre viktig hvordan ...
 • Studenter med ADHD og Asperger syndrom

  12.09.2016 | Veileder

  En veileder for innsikt, forståelse og kunnskap om tilrettelegging for den enkelte som tar høyere utdanning. Formålet med denne veilederen er å bidra til et større kunnskapsgrunnlag om studentene i målgruppa ...
 • Planlegging

  23.08.2023 | Kapittel

  ...punktskrift i grunnskolen (udir.no) vurdere bruk av nødvendige tekniske hjelpemidler og opplæring i mobilitet, jamfør opplæringslovens § 11-5 Fysisk tilrettelegging og tekniske hjelpemiddel (udir.no) For at ...
 • Utdanning

  21.09.2023 | Kapittel

  ...muligheter for tilrettelegging i utdanning: hjelpemidler som støtte for syn, hørsel, kommunikasjon og mobilitet lese – og sekretærhjelp ekstra stipend fra Lånekassen mentorordning (praktisk bistand og veiledning ...