Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 291 - 300 av 1929 treff.

 • Afasi og spesialundervisning: veiledning i dokumentasjon av praksis

  03.02.2016 | Veileder

  Veilederen tar opp utfordringer logopeder møter etter en tids arbeid med afasirammede og legger vekt på dokumentasjon av praksis. Veiledningen beskriver framgangsmåter logopeder kan bruke for å dokumentere ...
 • Windows 7 med skjermleser

  11.11.2015 | Veileder

  Denne veilederen viser hvordan blinde og sterkt svaksynte kan bruke pc på en hensiktsmessig måte og gjennomgår hvilke innstillinger som kan gjøres i Windows 7.  Veilederen er skrevet for dem som skal undervise ...
 • Samiske spesialpedagogiske tjenester

  18.06.2016 | Tjeneste

  ...til et tilbud på samisk. Hvordan får man tjenester? Når pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) søker om tjenester fra Statped til samiske barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov, blir Samisk spesialpedagogisk ...
 • Fysisk tilrettelegging på skolen for elever med nedsatt hørsel

  15.10.2020 | Artikkel

  ...som tar oppmerksomhet, rot eller andre forstyrrende synsinntrykk) Les om krav til lyd- og lysforhold i helsedirektoratets veileder om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Etterklang (ekko) Alle ...
 • Elever med nedsatt hørsel – tiltak på skolen

  10.06.2016 | Artikkel

  ...hørselshemmede elever på skolen. Mange av disse elevene har behov for lytte- og talespråkopplæring. Dette gjelder i særlig grad for elever med cochleaimplantat (CI). De trenger stimulering av lytte- og talespråk ...
 • Tiimo

  26.03.2019 | App

  ...struktur. Appen er ikonbasert, noe som kan hjelpe de som har behov for visuell støtte. Dette kan gjelde personer med ulike lærevansker, utviklingsforstyrrelser, ervervet hjerneskade eller psykisk utviklingshemning ...
 • Taktile symboler og planer

  04.03.2016 | Veileder

  Veilederen gir informasjon til de som ønsker å bruke taktile symboler og planer i arbeid med barn, unge eller voksne som har en synsnedsettelse. Foresatte og andre nærpersoner kan også ha nytte av veilederen ...
 • Mine sirkler – Introduksjon

  17.12.2013

  ...dilemmaer i denne prosessen. Hun var opptatt av å mestre, derfor hadde det stor betydning for henne om hun hadde fulgt reglene og klart avtalen – det var ikke alltid like opplagt lenger. Det var mange ganger ...
 • micro:bit - mikrokontroller

  19.08.2021 | Kapittel

  ...tilrettelegging. Den har to knapper på forsiden (A og B) som er taktile og lette å finne. Det samme gjelder for reset-knappen på baksiden.  På den nye micro:bit (V2) er det mulig å bruke micro:bit-logoen på ...
 • MemoAssist

  25.05.2016 | App

  ...verktøy for de som trenger oversikt, struktur, forutsigbarhet og påminnelser i hverdagen. Det kan gjelde personer med AD/HD, Autismespekterforstyrrelser, og personer som har vansker med konsentrasjon og ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!