Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 581 - 590 av 1929 treff.

 • StatpedMagasinet 1–2013

  24.11.2015

  StatpedMagasinet er Statpeds magasin om inkluderende opplæring. Last ned universelt utformet pdf-versjon av StatpedMagasinet 1/2013 ...
 • Tourettes syndrom og tilrettelegging i skolen

  03.11.2021 | Kapittel

  ...ligge til grunn for valgene av tiltak.  Kunnskap om TS i skolen Når man skal legge til rette for en god skolehverdag for en elev med TS, er kunnskap om og forståelse av vanskene det første tiltaket. Alle ...
 • iMovie – videoredigering på iOS

  06.06.2016 | App

  ...som verktøy kan barnehagebarn og elever produsere, jobbe aktivt og delta, noe som også støtter opp om innlæringsprosessen. Video er også et format barn og unge er vant med og arbeidsmåten vil både være ...
 • Taktile symboler og planer

  27.06.2013 | Artikkel

  Synshemmede mangler ofte nødvendige holdepunkter for raskt å kunne skaffe seg informasjon om omgivelsene. Særlig gjelder dette synshemmede med sammensatte vansker. Oppmerksomheten er ofte rettet mot detaljer ...
 • PHARC

  10.06.2020 | Kapittel

  ...sykdomsbærere.  Personer med PHARC har sammensatte problemer. De trenger oppfølging både når det gjelder syn og hørsel, bevegelse og førlighet. Det varierer hvor plaget man blir av de ulike symptomene.
 • Keep Talking and Nobody Explodes

  21.03.2018 | App

  ...desarmere den. Medspilleren har en manual som kalles “Bomb Defusal Manual”, og denne gir instruksjoner om hvordan de ulike modulene på bomben skal desarmeres. Medspilleren får ikke se på skjermen, mens spilleren ...
 • Alstrøm syndrom

  10.06.2020 | Kapittel

  ...hjertesykdom, overvekt og diabetes type 2. Det er stor variasjon mellom personer med denne diagnosen. Dette gjelder både tidspunkt når symptomene oppstår og alvorlighetsgraden av symptomer. Tidlige symptomer på synsnedsettelse ...
 • Utviklingshemming og tilrettelegging

  03.10.2021 | Artikkel

  ...utviklingshemming vil være bestemmende for i hvilken grad læreplanverket (udir.no) skal gjøres gjeldende.  Når målene for undervisningen utarbeides er det viktig å ha for øyet hva slags nytteverdi de skal ...
 • 58 literacy tips

  25.02.2021 | Bok/hefte

  Hefte om literacy, til inspirasjon for å utforske, leke og lære mer om bokstaver, lyder, ord, lesing og skriving.  Dette heftet handler om literacy, og skal være en inspirasjon og idesamling for deg som ...
 • Lærevansker etter slag eller støt mot hodet

  19.10.2016 | Artikkel

  Alle framhevet at de ble fortere trette og slitne enn før skaden, noe som handler mer om en mental slitenhet enn om mangel på søvn. Usynlig vanske En traumatisk hjerneskade er ofte usynlig. Lærere og andre ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!