Til hovedinnhold
Viser 11–20 av 82 treff.
 • MatataLab - robot

  19.08.2021 | Kapittel

  ...hvilken vei de skal ligge, og passer bare i denne posisjonen på kodebrettet. Kodebrikker som har ulike verdier, har også et hjul med taktile kjennetegn som er enkelt å dreie på. Koderoboten har et ansikt slik ...
 • Hørsel og universell utforming

  17.06.2016 | Artikkel

  ...klassifiseres i fire lydklasser, hvor klasse A har grenseverdier som gir de beste lydforholdene og klasse D de dårligste. For nye bygg må minimum grenseverdiene for klasse C være oppfylt. Montert høyttaleranlegg ...
 • Livskvalitet og etiske overveielser

  13.06.2022 | Kapittel

  ...ser. Etisk refleksjon bidrar til at pedagoger og andre blir mer bevisst egen kompetanse og egne verdier og holdninger. Det er et virkemiddel for å sikre et best mulig liv for den som har en multifunksjonshemming ...
 • Litterasitetspraksiser i barnehager med hørselshemmede og hørende barn

  16.03.2021 | Bok/hefte

  ...barn mulighet til samhandling med andre barn. Barnehagens rammefaktorer, kommunikasjonspraksiser og verdier er noen faktorer som er med på å skape vilkår for samhandling. Implikasjoner av studien dreier seg ...
 • Regneark

  02.09.2019 | Kapittel

  ...formler i regneark Rediger celle og vis eventuell formel (kan da skrive): F2 Bytt mellom å vise verdier og formler : Shift+Ctrl+omvendt skråstrek. (Nødvendig for utskrift til eksamen og prøver) Formater ...
 • Samisk forståelse av funksjonsnedsettelser

  29.11.2017 | Artikkel

  ...diagnoser og funksjonsnedsettelser. Slike tjenester er ikke tilstrekkelig tilpasset samisk tenkesett, verdier og holdninger. Det er viktig med forståelse for at det kan finnes kulturforskjeller i hvordan ulike ...
 • Number Pieces og Number Pieces Basic

  03.05.2016 | App

  Bruk plassverdibrikker som visuell støtte i arbeid med matematikk. Numbers Pieces basic er en app utformet som en tavle med hundreplater, tierstaver og enerruter. Brikkene fungerer som visuell støtte i ...
 • Veileder - kompetansemål for elever med synshemning

  11.11.2015 | Veileder

  ...kroppsøving med kompetansemål fra læreplanene pr 1. desember 2012. Disse undervisningsoppleggene har overføringsverdi til andre fag og kan være relevante for alle trinn. Veiledningsmateriellet er utarbeidet av ...
 • Øke størrelse på elementer i Windows

  09.02.2021 | Kapittel

  Skala og oppsett finner du nedtrekksmenyen Endre størrelsen på tekst, apper og andre elementer. Standardverdien er 100%. Hvis du øker til mer enn 150 %, kan enkelte dialogbokser bli så store at de ikke får ...
 • Inkludering

  13.06.2022 | Kapittel

  41. (2008–2009) Kvalitet i barnehagen (regjeringen.no). Den inkluderande barnehagen er basert på verdiar og eit menneskesyn med respekt for menneskerettar og menneskeverd, jamfør Lov om barnehager § 1.