Til hovedinnhold
Viser 31–40 av 84 treff.
 • Etiske refleksjoner

  04.05.2015 | Kapittel

  ...for at barnets følelser kanskje er annerledes enn våre egne, men like sanne, er en grunnleggende verdi. I det ligger blant annet å ta barnet alvorlig, og tro på barnets følelser også når vi ikke kan forstå ...
 • VEND & VIPP

  19.05.2020 | Konkret materiell

  ...samtale om dyr, tegn og tegnspråk. En oppgave for nysgjerrigperer I VEND & VIPP er kortene påført tallverdier fra 1 -10, og kortene er delt inn i fargene rød, blå og grønn. Det barna skal gjøre foruten å lære ...
 • Arbeide i dialogbokser

  10.12.2020 | Kapittel

  Skyvebryter Du kan bruke Pil opp/ned for å endre verdien på en skyvebryter i små steg. Page up eller Page down endrer verdien i større steg, og Home eller End setter verdien på maksimum eller minimum.
 • En litt annerledes skole

  27.04.2022 | Artikkel

  ...utvidet med komplementerende ferdigheter. Skolens verdigrunnlag I samfunnet har personer med medfødt døvblindhet knapt hørbare stemmer. Skolens verdigrunnlag er basert på et mangfoldperspektiv, hvor man skaper ...
 • Samtaleguide om barnets morsmål

  29.03.2017 | Bok/hefte

  for å få mer kunnskap om flerspråklige barns språkutvikling. Foreldrene er en viktig kilde og verdifull kunnskap om barnets tidlige språkutvikling i morsmålet sitt. En god samtale med foreldrene kan danne ...
 • Utviklingshemming og tilrettelegging

  03.10.2021 | Artikkel

  ...gjøres gjeldende.  Når målene for undervisningen utarbeides er det viktig å ha for øyet hva slags nytteverdi de skal ha for den enkelte.  Overordnet kan man si at man etterstreber realistiske og funksjonelle ...
 • VASAS - kartleggingsmateriell for følelser

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...eller dysartri, mulighet til å gi uttrykk for hvordan han eller hun ser på seg selv. VASAS er et verdifullt redskap for å kartlegge følelser på ulike stadier i rehabiliteringen. VASAS – en forkortelse for ...
 • En suksesshistorie

  15.10.2018 | Kapittel

  Skoleledelsen gir oss anledning til å skaffe oss ASK-kompetanse og utvikle oss videre, det er utrolig verdifullt, sier hun. En annen suksessfaktor er stabilt personale og dedikerte assistenter/fagarbeidere. Det ...
 • D

  30.11.2011

  ...til angivelse av den brytende kraft i linser. En linses dioptriske styrke angis som den resiproke verdi av linsens brennvidde målt i meter. En konveks linse med brennvidde 1 meter har en styrke på +1,0 ...
 • Sammen for elevers psykososiale miljø

  14.01.2019 | Bok/hefte

  Bokas overordnede tema er elevers psykososiale miljø. For å lage en bok med høy nytteverdi for lærere og lærerutdannere, har forfatterne tatt utgangspunkt i to elevgrupper; barn med ADHD og barn med epilepsi ...