Til hovedinnhold
Viser 41–50 av 84 treff.
 • Samtaleguide om barnets morsmål

  29.03.2017 | Bok/hefte

  for å få mer kunnskap om flerspråklige barns språkutvikling. Foreldrene er en viktig kilde og verdifull kunnskap om barnets tidlige språkutvikling i morsmålet sitt. En god samtale med foreldrene kan danne ...
 • VASAS - kartleggingsmateriell for følelser

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...eller dysartri, mulighet til å gi uttrykk for hvordan han eller hun ser på seg selv. VASAS er et verdifullt redskap for å kartlegge følelser på ulike stadier i rehabiliteringen. VASAS – en forkortelse for ...
 • Utviklingshemming og tilrettelegging

  03.10.2021 | Artikkel

  ...gjøres gjeldende.  Når målene for undervisningen utarbeides er det viktig å ha for øyet hva slags nytteverdi de skal ha for den enkelte.  Overordnet kan man si at man etterstreber realistiske og funksjonelle ...
 • Visuell musikk

  22.06.2016 | Nettressurs

  Kaizers Orchestra var også en oppgave i tegnspråkfaget i videregående skole. I tillegg til underholdningsverdien er disse musikkvideoene gode ressurser som kan brukes både i tegnspråk- og drama og rytmikkfaget ...
 • Språk 5–6 screeningtest for språkvansker

  10.02.2017 | Kartleggingsmateriell

  ...på som et første steg i en utredningsprosess. Kunnskapen en får gjennom språkscreening kan være verdifull, fordi den hjelper en til raskt å identifisere barn med en mulig språkvanske, og som kanskje bør ...
 • Opplevelser som teller

  27.01.2016 | DVD

  ...naturlige initiativ. Moro med tall, eksprimentering med former og nysgjerrighet på mønster har en egenverdi som en del av barnehagehverdagen. På lengre sikt vil kanskje disse grunnleggende erfaringene også ...
 • Måltidets pedagogiske muligheter i barnehagen

  06.09.2017 | Bok/hefte

  ...forberedelse til avslutning - kan gi av gevinster for alle barns læringsmuligheter samtalemuligheter og verdi av tid sammen med andre barn og voksne måltidenes funksjon som god arena for å utvikle sosial kompetanse ...
 • Hørsel og lesing i barnehagen

  02.04.2018 | Artikkel

  ...hørselshemmede barnet å oppleve aktiviteter som forbereder det til å bli en god leser, men som også har en egenverdi her og nå. Slike aktiviteter skal være lekepreget og være en naturlig del av hverdagen. I planleggingen ...
 • Utvide grammatisk kunnskap og ordforråd

  02.04.2018 | Artikkel

  Roos (2009) forteller at forskning har avdekket at døve sjeldent analyserer ord og bruker den verdifulle morfologiske informasjonen. Vi kan tenke oss at eleven møter et ukjent ord som uvennlig og kan ...
 • Interesser og motivasjon

  14.09.2020 | Kapittel

  ...mening i det de skal lære. Meningen finner de i det de interesserer seg for, eller ved at de ser nytteverdien i det aktuelle temaet. Forskning viser at elever med ASF trolig spiller mer enn snittet, mens ...