Til hovedinnhold
Viser 51–60 av 82 treff.
 • Voksenrollen

  09.09.2022 | Kapittel

  ...lettere enn å gjøre noe du aldri har lært. Du som voksen har ferdigheter og kunnskaper som har overføringsverdi for det ukjente også. Mål: den voksne gjør seg overflødig Barn med blindhet har ofte ekstra ...
 • Programmering og tilgjengelighet for elever med nedsatt hørsel

  10.08.2021 | Kapittel

  ...legge til rette for støyredusering slik at eleven med nedsatt hørsel får mulighet til å delta i den verdifulle kommunikasjonen som foregår i programmeringen. Et aktuelt organisatorisk grep kan være å dele inn ...
 • Teamarbeid skaper resultater

  15.10.2018 | Kapittel

  ...for å kunne samhandle med andre og være aktive deltakere i egne liv. Ved Lunden skole så ledelsen verdien av at personer rundt Andrea måtte lære seg hennes kommunikasjonsform. Det ble lagt til rette for ...
 • Numicon

  27.02.2019 | Konkret materiell

  ...til tall som det er henvist til i aktivitetene; mønster, rekkefølge, telling, videre fra telling, plassverdi, addisjon og subtraksjon. I undervisningen er det viktig at elevene får en følelse av mestring ...
 • Lego WeDo undervisningsopplegg

  28.04.2022 | Kapittel

  ...eller setning. Bytt ut millisekunder i koden under med et tall. Hvilken verdi må du bruke for at Milo skal kjøre én meter? Verdien skal altså oppgis i millisekunder. Hvor mye er det? sleep() ...
 • Hvordan gjennomføre omvendt undervisning

  22.08.2022 | Kapittel

  ...fleste digitale læringsplattformer gir muligheter for denne type tilbakemeldinger.   Sammenheng og nytteverdi   En viktig forutsetning for at elevene skal bruke ressursene hjemme, er at det må være en sammenheng ...
 • Statpeds gull er fagkompetansen

  04.12.2020 | Artikkel

  ...elever i norsk skole – også elever med særskilte opplæringsbehov. Man kan nesten si at det var et verdivalg. Du kjenner sektoren godt fra før. Hvilke muligheter og utfordringer ser du innenfor det spesialpedagogiske ...
 • Forskning om kroppslig lek og mening.

  19.02.2019 | Kapittel

  ...dette viktige trygghetsskapere. Småbarnsleker som rim og regler, benevnelser av kropp, gi og ta er verdifulle leker for små blinde barn. Vi er nær, bruker stemme og emosjoner, vi overdriver og skaper forventning ...
 • Samisk punktskrift

  27.11.2019 | Artikkel

  ...må forstå at du skriver på samisk, slik at det kan oversette tegnet du skriver, til rett unicode-verdi. Nordsamisk talesyntese Norges Arktiske Universitet (UiT) har i samarbeid med Sametinget utviklet ...
 • Venner for livet

  07.02.2017 | Nettressurs

  ...og opplæring hørselshemmede barn fikk rundt midten av 1900-tallet, og har slik sett en historisk verdi. Døveskolen har vært sentral for utvikling av døvesamfunnet, språk og identitet. Som en del av den ...