Til hovedinnhold
Viser 51–60 av 84 treff.
 • Betingelser som øker sannsynligheten for å lykkes

  05.12.2016 | Kapittel

  Samarbeid med foreldre/foresatte kan være avgjørende. De kjenner barnet best og vil kunne bidra med verdifull erfaring og kompetanse både med tanke på tilretting av slike samtaler, innhold og form. Vi anbefaler ...
 • Bruke alle sanser

  07.09.2022 | Kapittel

  ...kjenne på erter Mange som er kategorisert med blindhet har noe syn. En synsrest kan være svært verdifullt selv om den er liten. Kontrast, forstørring og belysning er faktorer som kan bidra for å øke synligheten ...
 • Sang som middel for å avhjelpe dysartri

  28.06.2022 | Kapittel

  med høyt toneleie eller lavt toneleie, nynne på ulike måter) kan man på en lystbetont måte gi verdifull trening på disse områdene. I tillegg vil dette være en måte å jobbe på som er lett overførbar til ...
 • Numicon

  27.02.2019 | Konkret materiell

  ...til tall som det er henvist til i aktivitetene; mønster, rekkefølge, telling, videre fra telling, plassverdi, addisjon og subtraksjon. I undervisningen er det viktig at elevene får en følelse av mestring ...
 • Teamarbeid skaper resultater

  15.10.2018 | Kapittel

  ...for å kunne samhandle med andre og være aktive deltakere i egne liv. Ved Lunden skole så ledelsen verdien av at personer rundt Andrea måtte lære seg hennes kommunikasjonsform. Det ble lagt til rette for ...
 • Voksenrollen

  09.09.2022 | Kapittel

  ...lettere enn å gjøre noe du aldri har lært. Du som voksen har ferdigheter og kunnskaper som har overføringsverdi for det ukjente også. Mål: den voksne gjør seg overflødig Barn med blindhet har ofte ekstra ...
 • Programmering og tilgjengelighet for elever med nedsatt hørsel

  10.08.2021 | Kapittel

  ...legge til rette for støyredusering slik at eleven med nedsatt hørsel får mulighet til å delta i den verdifulle kommunikasjonen som foregår i programmeringen. Et aktuelt organisatorisk grep kan være å dele inn ...
 • Lego WeDo undervisningsopplegg

  28.04.2022 | Kapittel

  ...eller setning. Bytt ut millisekunder i koden under med et tall. Hvilken verdi må du bruke for at Milo skal kjøre én meter? Verdien skal altså oppgis i millisekunder. Hvor mye er det? sleep() ...
 • Statpeds gull er fagkompetansen

  04.12.2020 | Artikkel

  ...elever i norsk skole – også elever med særskilte opplæringsbehov. Man kan nesten si at det var et verdivalg. Du kjenner sektoren godt fra før. Hvilke muligheter og utfordringer ser du innenfor det spesialpedagogiske ...
 • Hvordan gjennomføre omvendt undervisning

  22.08.2022 | Kapittel

  ...fleste digitale læringsplattformer gir muligheter for denne type tilbakemeldinger.   Sammenheng og nytteverdi   En viktig forutsetning for at elevene skal bruke ressursene hjemme, er at det må være en sammenheng ...