Til hovedinnhold
Viser 61–70 av 82 treff.
 • Tegnspråkets rolle i leseopplæringen

  02.04.2018 | Artikkel

  ...unike for tegnspråk, og utvide sin begrepsverden og faglige kunnskap. Denne erfaringen har stor overføringsverdi i møte med norske tekster. Det er like viktig, som med norske tekster, at eleven ikke bare avleser ...
 • Statpedundersøkelsen 2022 - kvantitativ del

  27.02.2023 | Publikasjon

  (foresatte og brukerne selv). Undersøkelsen gjentar en tilsvarende undersøkelse i 2020, som gir verdifull sammenligning. I tillegg er nye tematikker som kompetanseløftet, pandemi og digitalt samarbeid inkludert ...
 • Interessekartlegging

  18.03.2022 | Kapittel

  ...relser, da de ofte har et stort behov for å finne en mening med oppgaver og en nytteverdi i det de skal gjøre. Nytteverdi henger ofte sammen med det som er viktig for dem, og det de interesserer seg for ...
 • Moneyville (Pengeby)

  02.05.2018 | App

  Moneyville kommer du til Pengeby. Spillene i Pengeby kan brukes alene, men for større pedagogisk nytteverdi bør læreren ta i bruk lærerveiledningen eller lage egne oppgaver knyttet til spillene. Spillene ...
 • Samisk punktskrift

  27.11.2019 | Artikkel

  ...må forstå at du skriver på samisk, slik at det kan oversette tegnet du skriver, til rett unicode-verdi. Nordsamisk talesyntese Norges Arktiske Universitet (UiT) har i samarbeid med Sametinget utviklet ...
 • Venner for livet

  07.02.2017 | Nettressurs

  ...og opplæring hørselshemmede barn fikk rundt midten av 1900-tallet, og har slik sett en historisk verdi. Døveskolen har vært sentral for utvikling av døvesamfunnet, språk og identitet. Som en del av den ...
 • Tverrfaglig forskning gir ny kunnskap til stammefeltet

  25.11.2020 | Artikkel

  ...samarbeid. Studien viste at enighet om mål og oppgaver tidlig i behandlingsforløpet har en prediktiv verdi for et positivt behandlingsutfall: Jo bedre kvalitet i arbeidsalliansen, dess mer positivt behandlingsutfall ...
 • Forskning om kroppslig lek og mening.

  19.02.2019 | Kapittel

  ...dette viktige trygghetsskapere. Småbarnsleker som rim og regler, benevnelser av kropp, gi og ta er verdifulle leker for små blinde barn. Vi er nær, bruker stemme og emosjoner, vi overdriver og skaper forventning ...
 • Internett med skjermleser

  02.09.2019 | Kapittel

  Velge i en kombinasjonsboks I mange skjema finner du kombinasjonsbokser der du kan eller må velge en verdi. Du finner et eksempel på kurs.statped.no, der kombinasjonsboksen Tema kan brukes for å begrense søket: ...
 • Kontrastiv undervisningsmetodikk

  02.04.2018 | Artikkel

  ...utfordring. Det er minst to måter å se norsk tegnspråk på: som et verdifullt språk som det er tjenlig å kunne og som har sin egenverdi, eller som en krykke, bra nok når det trengs, men som det er best ...