Til hovedinnhold
Viser 71–80 av 82 treff.
 • Pedagogens rolle

  19.02.2019 | Kapittel

  ...delta. Etter hvert når pedagogen så at det blinde barnet hadde lært og begynt å like leken, så de verdien av innsatsen de hadde lagt ned. Det motiverte pedagogen til å fortsette og da kunne de selv utvikle ...
 • Mine sirkler – Introduksjon

  17.12.2013

  ...har vært presentert for alt fra barn i barneskolealder og til voksne. Det har vist seg å ha stor nytteverdi, under en viktig forutsetning: Innholdet i ”Mine sirkler” må skreddersys til den enkelte avhengig ...
 • Tiltak for utvikling av sosial kompetanse

  18.03.2022 | Kapittel

  ...i denne prosessen. Det er først når de sosiale ferdighetene blir etterspurt at de oppleves som verdifulle og tas i bruk. Ytre struktur For å kunne fungere sosialt og faglig, er mange barn og unge med ASF ...
 • Sphero Sprk+

  06.05.2022 | Konkret materiell

  ...kreativitet og samarbeid mellom elevene. Det å bruke en lekbasert inngang til læring kan ha stor verdi for utvikling av sosial kompetanse, relasjoner og en følelse av tilhørighet i en gruppe. Arbeid med ...
 • Hvordan tilpasse hørselstekniske hjelpemidler

  03.02.2017 | Artikkel

  ...veileder om hørselstekniske hjelpemidler som i hovedsak er rettet mot bruk av CI, men har også overføringsverdi til barn med høreapparat. I veilederen finner du mer omfattende informasjon om tilrettelegging ...
 • Hjertespråkets talskvinne

  24.01.2014

  ...utfordringer i forhold til utvikling av materiell, spesielt kartleggings-og observasjonsmateriell som har en verdi først når det er tilgjengelig på barnets språk. -  SEAD er nettopp ferdig med et større prosjekt med ...
 • Showbie

  02.05.2018 | App

  ...funksjon for å kunne kommunisere med læreren. Showbie skjermdump Ressursbank En annen pedagogisk nytteverdi i verktøyet er muligheten for å lage ressursbanker. En regnebok i matematikk kan være uoversiktlig ...
 • Ulike måter å lese på

  02.04.2018 | Artikkel

  ...læring om språk og lese- og skriveopplæring på en naturlig måte. Høytlesing kan også gi barnet verdifull erfaring med hvordan man for eksempel holder en samtale, er høflig, uhøflig, krangler, diskuterer ...
 • Teknologitrender fra BETT-konferansen 2018

  02.03.2018 | Artikkel

  ...vår måte å drive opplæring på er et interessant tema. TEDx-legenden Alan November var opptatt av verdien av å la spørsmål være utgangspunktet for læring. - Den viktigste egenskapen elever kan utvikle i ...
 • Kartlegging av bimodal tospråklig utvikling

  02.04.2018 | Artikkel

  2008). Alle voksne rundt det døve og sterkt tunghørte barnet har et ansvar for å sikre at barnets verdifulle og kortvarige barndom ikke gambles bort. Utviklingsmulighetene til hørselshemmede barn er svært ...