Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1971 - 1980 av 2317 treff.

 • The Second Language Learners Plus Intervention (SL+)

  03.04.2020 | Artikkel

  ...pedagogisk opplegg som vil styrke barnas ordforråd og samtidig øke barnehagepersonalets kompetanse om hvordan de kan styrke ordforrådet til barnehagebarn med en minoritetsspråklig bakgrunn, i en norsk ...
 • PPT sin oppfølging og samarbeid med skolen

  06.12.2021 | Kapittel

  ...og kunnskapsutvikling? Hva sier informasjon fra dialog rundt spørreskjemaet "20 spørsmål om språkferdigheter" om styrker og vansker på henholdsvis førstespråk og norsk? Hvis atferd eller faglig fremgang ...
 • Synrehabilitering vid dövblindhet

  23.05.2022 | Bok/hefte

  Formålet er å bidra med relevant kunnskap om syns- og hørselstap/døvblindhet som du kan ha nytte av i ditt arbeid. Boken har mange praktisk og pedagogiske tips om hvordan du kan tenke ved valg og utprøving ...
 • Sensory Profile 2

  14.04.2021 | Kartleggingsmateriell

  ...informasjon som er viktig for å forstå et barns sanseprosesseringsmønster. Kartleggingen gir også informasjon om hvilke sanseoppleverlser han eller hun unngår, er spesielt følsom for eller oppsøker. Basert på resultatene ...
 • Lære for livet

  08.01.2016 | Bok/hefte

  Spielmeyer-Vogts sykdom. Til tross for diagnosens alvorlige karakter, knyttes læringsmålene i boken til ønsket om å støtte en positiv utvikling og bidra til god livskvalitet for den enkelte med JNCL. I boken finnes ...
 • Åpne for læring

  27.01.2016 | Bok/hefte

  ...tredje klasse som har skader etter alkohol i svangerskapet. Det er derfor stort behov for kunnskap om hvordan møte barn med FASD i skolen. Spesifikke klasseromstrategier blir beskrevet i heftet, likedan ...
 • På vei til å bli en god leser

  23.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  Språkmarkører (Exel) Om materiellet Kartlegging er en viktig del av prosessen med å tilrettelegge opplæringen til den enkelte elev og er en forutsetning for å imøtekomme målsettingen i KL06 om tilpasset opplæring ...
 • Dysleksi, oppdage vansken

  04.09.2017 | Artikkel

  ...liten interesse for høytlesing og bokstaver at familiemedlemmer har lese- og skrivevansker Les mer om dysleksi og tilrettelegging i førskolealder Begynneropplæring På skolen begynner den formelle lese- ...
 • Dysleksi og skriving

  04.09.2017 | Artikkel

  Du kan lese mer om tilrettelegging for elever med dysleksi knyttet til  Dysleksi og tilrettelegging i grunnskolen dysleksi og teknologi dysleksi og læringsressurser Du kan lese mer om de grunnleggende ...
 • Nedsatt hørsel og overganger

  01.07.2016 | Artikkel

  ...starte to år i forveien. Kompetent personale skal på plass og rom skal gi gode lytteforhold. Les mer om forberedelse til skolestart.  God skolestart med nedsett høyrsel Fra barneskole til ungdomsskole Overgang ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!