Søk | www.statped.no

Viser 561 - 570 av 628 treff.

 • Det praktiske arbeidet med taktile tankekart

  17.03.2021 | Kapittel

  ...nyttig å ta videoopptak underveis med tanke på å dokumentere eller justere arbeidet. Da må kameraet gjøres klart til opptak på forhånd. Når dere jobber sammen Eventuelt start videokameraet. Nærperson sier: ...
 • Among the Sleep

  28.02.2018 | App

  ...noen spilløkter der elevene får interagere med omgivelsene i spillet, for så å benytte seg av videoopptak fra YouTube for å oppleve avslutningen på fortellingen. Læreren bør ha spilt noen sekvenser før ...
 • Språkvansker og begrepsavklaring

  12.12.2017 | Videoforelesning

  E-læring med video, refleksjonsspørsmål og utdypning.  Språkvansker og begrepsavklaring Refleksjonsspørsmål Reflekter over dette etter at du også har sett videoen nedenfor: Hvilke konsekvenser får denne ...
 • Hvordan gjennomføre omvendt undervisning

  22.08.2022 | Kapittel

  ...hjemme kan gis i form av video, podkast, spill eller sammensatte tekster. Noen elever er fritatt fra hjemmearbeid og da må det lages spesifikke avtaler med eleven og hjemmet.     Videoen under er et eksempel ...
 • Klasseledelse

  22.10.2019 | Kapittel

  ...mulighetene for et strukturert og forutsigbart læringsmiljø for alle elever. Film om den gode timen   video eksempel på den gode timen i tankekart Tilbake til hovedsiden struktur og forutsigbarhet i det digitale ...
 • Litterasitetspraksiser i barnehager med hørselshemmede og hørende barn

  16.03.2021 | Bok/hefte

  ...barnehager, hvor en barnehage er definert som fokusbarnehage. Data er innhentet gjennom feltnotater, videoopptak og intervju/samtaler med styrere og førskolelærere. Analysene og tolkingen er gjort på bakgrunn ...
 • Forskning om pedagogisk bruk av digitale spill

  17.09.2020 | Kapittel

  ...rapport om barn og medier 2020 (pdf)  Durkin, K., Boyle, J., Hunter, S., & Conti-Ramsden, G. (2013). Video games for children and adolescents with special educational needs. Zeitschrift für Psychologie, 221(2) ...
 • iTranslate Voice

  27.07.2016 | App

  ...skrives inn i en ord- eller setningsbank. Disse kan så oversettes til ulike språk. iTranslate Voice 2 Video er laget av Sonico Mobile. Man kan laste ned “Offline-stemmer”, slik at appen kan brukes uten tilgang ...
 • Tar Heel Reader

  06.06.2017 | Nettressurs

  ...av disse bøkene så bra at de også kan publiseres og brukes for elever som trenger dette særskilt Video Tar Heel Reader Center for Literacy and Disability Studies og Department of Computer Science ved ...
 • Photo Mapo

  26.06.2018 | App

  ...bildene til å lage en reisedagbok i appen Book Creator. I den kan du også spille inn lyd og legge inn video. Les mer om Book Creator Bruk bildene som utgangspunkt for å arbeide videre med innhold knyttet til ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!