Til hovedinnhold
Viser 591–600 av 650 treff.
 • Tolking, hva er det?

  27.10.2021 | Nettressurs

  ...basert på litteratur om tolking og erfaringer fra praksisfeltet. Tematikken eksemplifiseres med videoklipp fra autentiske situasjoner der barn samhandler via tolk, samt intervjuer. Få med deg barnas samtale ...
 • Selvstendighet og skolestart

  13.09.2022 | Kapittel

  Mollies skolestart 16 måter å tre tilbake på for læreren slik at elever med synstap slipper til: Video 16 måter å tre tilbake på Nyttige lenker - selvstendighet og skolestart ...
 • Among the Sleep

  28.02.2018 | App

  ...noen spilløkter der elevene får interagere med omgivelsene i spillet, for så å benytte seg av videoopptak fra YouTube for å oppleve avslutningen på fortellingen. Læreren bør ha spilt noen sekvenser før ...
 • Hvordan gjennomføre omvendt undervisning

  22.08.2022 | Kapittel

  ...hjemme kan gis i form av video, podkast, spill eller sammensatte tekster. Noen elever er fritatt fra hjemmearbeid og da må det lages spesifikke avtaler med eleven og hjemmet.     Videoen under er et eksempel ...
 • Det praktiske arbeidet med taktile tankekart

  17.03.2021 | Kapittel

  ...nyttig å ta videoopptak underveis med tanke på å dokumentere eller justere arbeidet. Da må kameraet gjøres klart til opptak på forhånd. Når dere jobber sammen Eventuelt start videokameraet. Nærperson sier: ...
 • Klasseledelse

  22.10.2019 | Kapittel

  ...mulighetene for et strukturert og forutsigbart læringsmiljø for alle elever. Film om den gode timen   video eksempel på den gode timen i tankekart Tilbake til hovedsiden struktur og forutsigbarhet i det digitale ...
 • Litterasitetspraksiser i barnehager med hørselshemmede og hørende barn

  16.03.2021 | Bok/hefte

  ...barnehager, hvor en barnehage er definert som fokusbarnehage. Data er innhentet gjennom feltnotater, videoopptak og intervju/samtaler med styrere og førskolelærere. Analysene og tolkingen er gjort på bakgrunn ...
 • Oppskrifter

  22.10.2019 | Kapittel

  ...det kan være greit å ha trinnvise forklaringer foran seg mens oppgaven utføres, i tillegg til videostøtte. Forklaringene i oppskrifter bør være konkrete og presise. Bilder må være meningsbærende og støtte ...
 • Forskning om pedagogisk bruk av digitale spill

  17.09.2020 | Kapittel

  ...rapport om barn og medier 2020 (pdf)  Durkin, K., Boyle, J., Hunter, S., & Conti-Ramsden, G. (2013). Video games for children and adolescents with special educational needs. Zeitschrift für Psychologie, 221(2) ...
 • Å være sammen med de andre i klasserommet

  03.06.2021 | Kapittel

  ...gode språklige ferdigheter, kan læreren bruke samtale- og kommunikasjonsverktøyet IVAS, se Spiss`video på Youtube. Dette verktøyet vil gi god informasjon om hvordan eleven opplever sin opplæringssituasjon ...