Til hovedinnhold
Viser 601–610 av 651 treff.
 • Litterasitetspraksiser i barnehager med hørselshemmede og hørende barn

  16.03.2021 | Bok/hefte

  ...barnehager, hvor en barnehage er definert som fokusbarnehage. Data er innhentet gjennom feltnotater, videoopptak og intervju/samtaler med styrere og førskolelærere. Analysene og tolkingen er gjort på bakgrunn ...
 • Oppskrifter

  22.10.2019 | Kapittel

  ...det kan være greit å ha trinnvise forklaringer foran seg mens oppgaven utføres, i tillegg til videostøtte. Forklaringene i oppskrifter bør være konkrete og presise. Bilder må være meningsbærende og støtte ...
 • Forskning om pedagogisk bruk av digitale spill

  17.09.2020 | Kapittel

  ...rapport om barn og medier 2020 (pdf)  Durkin, K., Boyle, J., Hunter, S., & Conti-Ramsden, G. (2013). Video games for children and adolescents with special educational needs. Zeitschrift für Psychologie, 221(2) ...
 • Klasseledelse

  22.10.2019 | Kapittel

  ...mulighetene for et strukturert og forutsigbart læringsmiljø for alle elever. Film om den gode timen   video eksempel på den gode timen i tankekart Tilbake til hovedsiden struktur og forutsigbarhet i det digitale ...
 • Lese- og skrivevansker i videregående skole

  04.08.2023 | Kapittel

  ...læringsstrategier for elever med dysleksi. Eksempler på tilrettelegging i praksis kan være fotodagbok, diktering, video eller lydklipp. Mange elever med dysleksi vil også oppleve behov for tilrettelegging når de er i læretid ...
 • Number Pieces og Number Pieces Basic

  03.05.2016 | App

  ...bunn. For å ta i bruk de forskjellige brikkene, dras de inn fra siden der de ligger.  Number Pieces Videoen er hentet fra utviklernes hjemmeside mathlearningcenter.org Med verktøylinjen kan du: Velge farge ...
 • MemoAssist

  25.05.2016 | App

  Samle brikker for hver utførte oppgave som til slutt danner et bilde og gir en valgt belønning. Se video på www.hartdesigns.dk om hvordan du bruker awards. Memoassist.no ...
 • Sarepta

  21.06.2016 | App

  Programmet har to nivåer: Ett nivå der læreren lager strukturen og menyene, lager innstillinger, bilde-, video-, og lydbank samt billedbøker. Her aktiveres også talesyntese og bryterpanel. Ett nivå der elevene ...
 • Erfarende og skapende læring med spill

  14.09.2020 | Kapittel

  Erfaringsbasert læring kan være spesielt nyttig for elever med særskilte behov. Erfaringer med Minecraft video Læreplanverket om å utforske og skape Under opplæringens verdigrunnlag i overordnet del av LK20 står ...
 • Arbeide i dialogbokser

  10.12.2020 | Kapittel

  ...kommandoknapper trevisninger avkryssingsbokser alternativknapper (radioknapper) Arbeide i dialogbokser videoblokk Hvert felt i dialogboksen inneholder et element som en knapp, avkryssingsboks osv. som kan brukes ...