Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1151 - 1160 av 2126 treff.

 • Stamming i videregående skole

  21.02.2018 | Artikkel

  ...stamming. Noen opplever at stammingen avtar noe, mens andre opplever at stammingen tiltar. Dette kan variere over perioder hos den enkelte. Økte skolefaglige og sosiale krav kan bidra til at vanskene oppleves ...
 • Statpeds brukerkonferanse

  07.12.2020 | Fagområde

  Hvordan sikre at lovverk, gode intensjoner og virkemidler øker spesialpedagogisk kompetanse og skaper inkluderende praksiser? 13. september 2022  Målgruppe: Representanter i brukermedvirkningssystemet ...
 • Lærevansker

  24.05.2016 | Fagområde

  ...for god opplæring når den enkelte får tiltak som er tilpasset til seg og sin situasjon. Årsaken til at noen har vansker med å lære, varierer.  Om lærevansker  ...
 • Språk og tale

  09.06.2021 | Fagområde

  Statped skal medverke til at barn, unge og vaksne med språk- og talevanskar kan vere likeverdige deltakarar i opplæring, arbeid og samfunnsliv. Statped tilbyr spisskompetanse innan fagområdet og bistår ...
 • Asfyksi

  10.06.2020 | Kapittel

  ...minutter eller mer, at det kan oppstå skader. Når barnet kvikner til raskt etter fødselen, selv om asfyksien i og for seg kan ha vært alvorlig, regner man med at det ikke er noen økt fare for at barnet skal ha ...
 • Digital Exhibition

  26.06.2020 | Artikkel

  ...a digital exhibition. The committee wishes you all a warm welcome to participate! Please contact us at tactilereading@statped.no»       ...
 • Sosial rehabilitering

  02.02.2016 | Artikkel

  ...hjerneskade. "For at rehabilitering skal ha størst sjanse til å lykkes, bør hjelpetiltakene settes inn i de sosiale sammenhengene der eleven naturlig hører til. Samtidig er det viktig at en har som utgangspunkt ...
 • Innstillinger

  03.09.2018 | Kapittel

  For at eleven skal kunne jobbe så effektivt som mulig, anbefaler vi å endre noen av standardinnstillingene i Windows, Office-programmene og i skjermleseren eller forstørringsprogrammet. Her gjennomgår ...
 • Overbelastning

  18.03.2022 | Kapittel

  Å være sensitiv på flere områder gjør at mange ting oppleves sterkt samtidig. Det blir vanskelig å skille ut inntrykk, og det kan være overbelastende og stressende. Dagsformen kan variere, og barnet kan ...
 • Tegnspråkopplæring i barnehage og grunnskole

  16.02.2021 | Bok/hefte

  ...fra PPT som tilkjennegir at det synes å herske en del forvirring i PPT om hva som er hensikten med, innholdet i og praktiseringen av § 2-6 i opplæringsloven. Det kommer også frem at det er store variasjoner ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!