Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1221 - 1230 av 2131 treff.

 • Språk og aktivitet hos barn og ungdom som er blinde

  29.03.2016 | Bok/hefte

  ...ekkofraser foregå: Barnet: Må du på do? Voksen: Nei, må du på do? Barnet: Nei. Voksen: Si ifra hvis du må på do. Barnet: Si ifra hvis du må på do. Like etter sier barnet: Må du på do? Jeg må på do! Om avhandlingen ...
 • Slik jobber Statped med stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  ...fagpersoner. Statped tar imot søknader fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i hjemkommunen din. Dersom du blir fulgt opp av privatpraktiserende logoped skal PPT likevel være innsøkende instans. Stemmeteamet ...
 • Halvfet tekst

  15.10.2021 | Kapittel

  Teksten som vi i avsnittet om Større tekst så at kunne gjøres større i for eksempel Mail og Notater da disse appene støtter dynamisk skrift, kan også gjøres fetere. Under Skjerm og tekststørrelse ligger ...
 • Utvikling av tiltakskjeder for personer som blir synshemmet i yrkesaktiv alder

  09.12.2015 | Bok/hefte

  ...ved Huseby kompetansesenter om at mange nysynshemmede i yrkesaktiv alder ikke blir videresendt til rehabilitering etter medisinsk behandling. Prosjektets erfaringer viser at det er nødvendig med klare prosedyrer ...
 • God start - veien fram - sluttrapport

  23.02.2016 | Bok/hefte

  ...foreldrerollen. Et gjennomgående og viktig funn er at foreldres behov for informasjon er stort, uavhengig av størrelsen på barnets hørselstap. Opplevelsen av at informasjon ikke er tilgjengelig skaper stor grad ...
 • Ordlister fra temaområdet hørsel på norsk, engelsk, arabisk og urdu

  23.02.2016 | Bok/hefte

  ...fire ordlistene er sortert alfabetisk på de norske ordene, slik at de kan sammenlignes og utfylle hverandre. Alle norske ord er blå slik at de skal være lettere å se. Ord som er forklart i listen og som ...
 • Arenamodellen - En veiledningsmodell

  27.01.2016 | Artikkel

  og deres nettverk slik at disse får dekt sine hjelpebehov bedre enn i dag. Formålet er å gi deltakerne kunnskaper og muligheter til å utnytte sitt eget potensial bedre slik at barnet de har eller arbeider ...
 • Perspektiver på kroppslige erfaringer og opplevelser hos elever som har hatt svulst i hjernen

  30.03.2016 | Bok/hefte

  Selv om barn med hjernesvulst opplever til dels store endringer knyttet til kropp, rapporterer de at livskvaliteten deres er relativt god. Masteroppgave (casestudium) av Eva Mølmen. Det finnes liten forskningsbasert ...
 • Etter prøve og eksamen

  10.06.2016 | Artikkel

  ...øvrige besvarelser. Eksamensansvarlig må informere sensor om at eleven har benyttet et tilrettelagt oppgavesett. Skolen må også sørge for at sensor får informasjon om eller tilgang til: alle informasjonsskriv ...
 • Aktuelle metoder og verktøy for å arbeide med sosial kompetanse

  13.10.2022 | Kapittel

  ...deltakelse og mestring i sosiale situasjoner. Statped har laget en læringsressurs om oppskrifter som du finner på våre nettsider  Mine sirkler Dette er en app som definerer ulike sosiale arenaer i form av ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!