Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1251 - 1260 av 2126 treff.

 • Samtaler om å ha CVI

  23.11.2020 | Artikkel

  ...hverdagen. Allerede i førskolealder fant de ut at de har CVI. Begge har mange refleksjoner om å streve med synet gjennom grunnskole og videregående skole. Vi håper at disse samtalen kan nyttig å høre på, både ...
 • Tiltak

  19.03.2021 | Artikkel

  minimere sosiale vansker og øke livskvaliteten. Tiltak for å minimere konsekvensene av CVI: Sikre at omgivelsene og kommunikasjonsmateriell er tilgjengelig og tilpasset barnets utviklingsnivå Utvikle ...
 • Sorg - det hjelper å snakke om det (video)

  07.09.2016 | DVD/CD

  ...skilsmisse eller at en god venn flytter. Noen kan også ha sorg fordi de føler seg utenfor et fellesskap eller føler seg annerledes.  Når vi opplever noe som er vanskelig, sier vi ofte at «det hjelper å snakke ...
 • Medelever

  10.02.2020 | Kapittel

  ...det viktig for eleven å bli tatt godt imot når han begynner på skolen igjen. Det kan være positivt at medelever får informasjon om skaden og hvorfor deres medelev kan ha behov for ekstra hjelp. Dette kan ...
 • Vi gjør kunnskap tilgjengelig

  02.12.2016 | Kapittel

  ...erfaringsdeling og kompetansedeling. I en hektisk hverdag er det ofte avgjørende at kompetanse er lett tilgjengelig, og at informasjon og materiell raskt og effektivt kan tas i bruk. Statped er et ressurs- ...
 • Hensikten med Zoom

  15.10.2021 | Kapittel

  ...av nye apper, mens oversikter/strukturer trengs ved orientering/navigering. Selv om du ikke kan se detaljene, får du et inntrykk av hva som vises på skjermen. Ofte trengs bare et grunnriss av skjermbildet ...
 • Cubetto undervisningsopplegg

  05.05.2022 | Kapittel

  ...tallene. Lag et regnestykke som inneholder tre siffer som til sammen blir 18 når du legger dem sammen. Lag kode for en rute der du går innom disse tre tallene. Lag tre regneoppgaver for Cubetto, der ingen tall ...
 • Flertall

  08.06.2016 | Artikkel

  Stopp når du kommer til et flertallsord og la eleven si ordet med talemaskinen. Les eventuelt andre bøker med flertall. Ta en tur rundt på skolen og let etter ulike objekter og steder. Du sier ordet i ...
 • Kurs for elever med synssvekkelse eller blindhet

  20.06.2016 | Tjeneste

  ...av Statpeds kontorsteder, eventuelt andre steder med egnede kurslokaler. Her finner du informasjon om rettigheter når du deltar på kurs.
 • Pedagogisk tilrettelegging for barn og unge med hørselshemming

  26.07.2016 | Nettressurs

  På udir.no kan du lese om pedagogisk tilrettelegging for barn og unge med hørselshemming. "Veileder om pedagogisk tilrettelegging for barn og unge med hørselshemming" er nå erstattet med en side på udir ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!