Til hovedinnhold
Viser 1261–1270 av 2347 treff.
 • Translation of Content

  07.04.2021 | Artikkel

  ...desired web page at www.statped.no with the Microsoft Edge browser. Select method A or B: A: Click the "Immersive Reader" icon in the "View site information" window (that is, where the URL is at the top of the ...
 • – Får bidra til å bedre andre menneskers liv

  28.10.2022 | Artikkel

  ...fagavdeling hørsel i Divisjon ungdomstrinn, videregående opplæring og voksenopplæring. – Jeg jobber for at elever i ungdom- og videregående skole og voksne med hørselstap skal få et bedre læringsmiljø. I Statped ...
 • Observasjon av sosiale forhold

  25.01.2018 | Kapittel

  ...har det sosialt på skolen. Elever lærer av hverandre og skolen har ansvar for at eleven er inkludert. Medelever bør få vite at eleven kan opptre annerledes enn før, både faglig og sosialt. Diskuter hvordan ...
 • Språkstimulering i kommunikasjon mellom pedagog og barn med cochleaimplantat (CI)

  21.02.2020 | Artikkel

  ...barn med cochleaimplantat” fra Kunnskapssenteret (2011) indikerer at barn med CI begynner tidlig i barnehagen, og slår samtidig fast at utformingen og kvaliteten av det pedagogiske tilbudet i Norge som ...
 • Hørselshemmede og hørende barn i barnehagen

  13.12.2016 | Artikkel

  ...artikkelen bygger på, viser at barnehagen har flere utfordringer i arbeidet med å legge til rette for et inkluderende læringsmiljø der barn som har hørselshemninger, deltar.  Det krever at personalet har kunnskap ...
 • Om opplesning av tekst

  09.02.2021 | Kapittel

  Merk at de fleste av tilpasningsmulighetene som er beskrevet, er med utgangspunkt i skrivebordsversjonene av de ulike programmene. Mange av programmene finnes også i nettleser-versjoner. Her vil det av ...
 • Beskytte under utforsking

  10.07.2017 | Kapittel

  ...hender til å beskytte barnets hender slik at det blir tryggere å utforske omgivelsene. Dette kan forebygge ubehagelige berøringsopplevelser som i verste fall fører til at barnet vegrer seg mot å bruke hendene ...
 • Oppvarming på matte

  21.08.2023 | Kapittel

  ...øvelser gjennomføres på en matte.  Det er effektivt og energibesparende for eleven at øvelsene gjennomføres på ett sted, samt at eleven unngår å støte borti medelever.  Gjenta gjerne samme oppvarmingssekvens ...
 • Synstap før skolealder

  26.05.2023 | Artikkel

  ...må få tilstrekkelig tid til å undersøke og utforske. De fysiske omgivelsene må legges til rette slik at det er trygt å utforske dem. Voksne må være aktivt med i lek og oppmuntre barnet til å undersøke omgivelsene ...
 • Hørselstap i grunnskolealder

  22.06.2016 | Artikkel

  For at en elev med hørselshemming skal lære og utvikle seg må skolen legge til rette for at eleven opplever å være inkludert i skolefellesskapet. God inkludering og trivsel skjer gjennom språklig, sosial ...