Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1291 - 1300 av 2126 treff.

 • Statped bidrar til inkludering

  02.12.2016 | Kapittel

  Statped vil bruke sin spisskompetanse på en slik måte at barnehager, skoler og arbeidsliv kan tilby gode inkluderende læringsfellesskap. Statped har erfart at mange i våre brukergrupper blir stående utenfor ...
 • Synstap og spising

  23.05.2017 | Veileder

  ...måltidene til en positiv opplevelse. For andre er vanskene så omfattende at det er behov for videre utredning. Veilederen tar for seg at å spise kan være vanskelig hva spisevansker er å mate barn å lære barn ...
 • Hans Henrik

  22.01.2020 | Artikkel

  ...livet på topp. Skolen, venner, trening – alt gikk på skinner. Så kollapset han på en konsert og skjønte at noe var fryktelig galt. Legene finner en stor hjernesvulst, og livet endres totalt. Skritt for skritt ...
 • Statped viktig bidragsyter i prosjektet Alvorlig sykt barn

  24.08.2021 | Artikkel

  ...sektor. Regjeringens ambisjon er at: "Ingen skal være kasteball mellom ulike offentlige aktører. Derfor må vi jobbe sammen for å løse brukernes behov». Det er nemlig slik at alvorlig syke barn og deres foreldre ...
 • Oktavtegn

  25.05.2021 | Video

  ...videoen tar for seg oktavtegn. I visuelle noter bruker man nøkler på ulike instrumenter og stemmer for at så mye som mulig av notene skal være innenfor linjesystemet. I punktnoter kan man også bruke nøkler ...
 • Begynneropplæring i klaver for barn som er blinde eller sterkt svaksynte

  22.09.2015 | Bok/hefte

  ...henvender seg til klaverpedagoger som underviser elever med så sterkt nedsatt syn at de bruker punktskrift. Det anbefales at læreren har studert “Intrata, innføring i punktskriftnoter, del 1” av Gunleik Bergrud ...
 • Hørseltap og tilrettelegging i videregående skole

  16.06.2016 | Artikkel

  ...støy og akustikk er regulert ved forskrifter. Skolen har ansvar for at rommene tilfredsstiller kravene som er gitt. Det innebærer at støy, akustikk og lys må måles i aktuelle rom og eventuelt utbedres ...
 • Tilrettelegging for et godt læringsmiljø for elever i språkalternativgruppen

  30.03.2020 | Kapittel

  ...for ASK, eller bruker ASK er en sammensatt gruppe som har det til felles at de mangler, eller har lite talespråk. Dette gjør også at det er variasjon i hvilken funksjon kommunikasjonshjelpemiddelet har. Tetzchner ...
 • Stress

  19.03.2022 | Kapittel

  ...og unge med autisme opplever vanlige situasjoner som mer stressende enn sine jevnaldrende. Det betyr at de alltid går med et forhøyet stressnivå, og det får konsekvenser for læring og utvikling, både faglig ...
 • Kunnskapsoversikt forskningsfunn hørsel

  22.01.2019 | Bok/hefte

  ...hørselshemmede barn og unge med store og små hørselstap har det på skolen og i barnehagen, tegner et bilde av at de jevnt over strever mer i skolen enn elever uten hørselshemninger. Prosjektet er primært begrenset ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!