Til hovedinnhold
Viser 1321–1330 av 2345 treff.
 • Notere med mobiltelefon eller nettbrett

  02.09.2019 | Kapittel

  En smarttelefon eller et nettbrett kan brukes for å skrive notater. Bruker du skjermleser, er det lite hensiktsmessig å ta notater ved å skrive på skjermen. Ved å bruke et vanlig trådløst tastatur, kan ...
 • Alt om meg

  08.06.2016 | Artikkel

  ...et bilde med en tegneapp av eleven på nettbrett. Hvis du bruker et speil, la eleven tegne sitt ansikt med vaskbare penner direkte på speilet. Hvis du bruker en app; ta bilde og importere den inn i appen ...
 • Lage en presentasjon

  02.09.2019 | Kapittel

  ...der Tekst er en punktmerket liste. Bytt mellom feltene: Tab / Shift+Tab Avslutt redigering: Esc (når du bruker PowerPoint med tastatur) Lag et nytt punkt i den punktmerkede listen i tekstfeltet: Enter Lag ...
 • Digital Natives With Reading Difficulties. A study of dyslexic adolescents' integration of conflicting information across web pages and presentation formats

  03.10.2018 | Artikkel

  ...prosessering av forskjellige representasjoner (f.eks. bilder, lydfiler og videoer) og kilder. Dette fordrer at leseren har det som kalles digital leseferdighet. Dette er en ferdighet som må læres. Leserne må blant ...
 • Overgang til barnehage

  22.08.2023 | Kapittel

  "Veilederen Spesialpedagogisk hjelp" på Utdanningsdirektoratet. Det er viktig at kommunens PPT kommer tidlig inn i bildet slik at behovet for spesialpedagogisk hjelp blir kartlagt så tidlig som mulig. Det ...
 • Taktile symboler og planer

  27.06.2013 | Artikkel

  ...flere påvirkningsmuligheter og økt selvstendighet. Taktile symboler og planer er tredimensjonale slik at de kan oppfattes med hendene. De kan gjerne sammenlignes med seendes arbeids- og timeplaner eller oversiktssystemer ...
 • Et vanlig barn i en vanlig barnehage? Vilkår for deltakelse i barnefellesskap for de yngste barna med cochleaimplantat i barnehagen.

  29.11.2018 | Artikkel

  ...barnehagen. Studien er forankret i et sosiokulturelt rammeverk og bygger på en grunnleggende antakelse om at deltakelse i sosiale fellesskap er av fundamental betydning for barns læring og utvikling. Det er en ...
 • Skoleledelsens tilrettelegging

  03.06.2021 | Kapittel

  For at elever med autisme skal få tilfredsstillende opplæring i et inkluderende læringsmiljø kreves en visjon og gode organisatoriske rammer. Ledelsen ved skolen har en viktig rolle for at det skal lykkes ...
 • Eksempel

  13.09.2018 | Kapittel

  ...opptatt av hvordan barnet brukte synet, slik at svarene mine ble oppfattet. Det var viktig at mine svar ville gi henne en opplevelse av å bli sett. Jeg ønsket at hun skulle bli interessert i mitt ansikt.
 • Etiske refleksjoner

  04.05.2015 | Kapittel

  Respekt for at barnets følelser kanskje er annerledes enn våre egne, men like sanne, er en grunnleggende verdi. I det ligger blant annet å ta barnet alvorlig, og tro på barnets følelser også når vi ikke ...