Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1381 - 1390 av 2126 treff.

 • Forklaring

  13.09.2018 | Kapittel

  ...vugging og veiving med hendene, slik at barnet oppfatter det. Avstanden er med andre ord ganske nær. Dette gjør foreldre og andre som har med barn å gjøre helt ubevisst. Det at voksne speiler barns uttrykk i ...
 • «One size does not fit all» En studie av språkferdigheter blant flerspråklig barn og unge

  23.05.2022

  ...utfordring at flerspråklige barn og unge er overrepresentert, men også underrepresentert innenfor det spesialpedagogiske hjelpeapparatet. Bakgrunn for avhandlingen Et utgangspunkt for avhandlingen er at flerspråklige ...
 • Lærevansker etter slag eller støt mot hodet

  19.10.2016 | Artikkel

  Studien viser at hjerneskaden påvirker de unges samvær og samhandling med jevnaldrende både i og utenfor skolen. Noen opplevde at de ble avvist, at jevnaldrende ikke tok kontakt, eller at de tok kontakt ...
 • Nedsatt hørsel og inkludering

  13.07.2016 | Artikkel

  ...støtte for å etablere nære sosiale relasjoner til andre i gruppen. Et viktig prinsipp for inkludering er at alle barn og elever ikke bare skal ta del i aktiviteter, men også være en del av et sosialt og kulturelt ...
 • Tiltak for elever med skolefravær

  13.04.2021 | Kapittel

  ...pedagog eller andre som eleven har en god relasjon til. I tillegg til å delta i møter, er det anbefalt at det føres samtaler med eleven alene. Eleven kjenner sin egen situasjon, og har detaljert innsikt i ...
 • Sameksisterende vansker og ESSENCE

  15.06.2022 | Kapittel

  ...vansker hovedsakelig knyttet til nevroutvikling (hjernens utvikling) hos barnet. Begrepet sier noe om at barn som i tidlig førskolealder har vansker innenfor ett område, somregel har vansker innenfor flere ...
 • Strakstilbud ved hørselstap

  19.06.2016 | Tjeneste

  ...med nyoppdaget hørselstap. Det gis så raskt som mulig etter at Statped har fått en henvendelse fra spesialisthelsetjenesten, eller etter at hørselstapet er stadfestet. Strakstilbudet blir gitt innen to ...
 • Hva sier forskning om omvendt undervisning?

  22.08.2022 | Kapittel

  ...mulighet for å differensiere undervisningen. Ressurser og oppgaver som tildeles elevene kan tilpasses slik at de møter de ulike behovene i klasserommet. Videre frigjør omvendt undervisning læreren fra rollen som ...
 • Tilpasninger - moderat synshemmede

  19.08.2021 | Kapittel

  ...kan man erfare at ressurser blir umulig å bruke med høykontraste farger. Eksemplet under er fra Gyldendals skolestudio, Multi, 2. trinn. Her skal eleven velge knapper i en rekkefølge slik at figuren Robi ...
 • Mine sirkler – Brukerveiledning

  06.06.2016

  ...diskusjoner, definisjoner og det visuelle materialet være tilstrekkelig. For at verktøyet skal kunne tas i bruk, er det derfor viktig at støttepersoner fra ulike arenaer kommer sammen og deltar i diskusjonen ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!