Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1421 - 1430 av 2126 treff.

 • – Erfaringsoverføring er avgjørende

  23.06.2022 | Artikkel

  ...foreldrenes erfaringer. Krog Francke mener at elever som fungerer godt kognitivt, kan bli feiltolket om man ikke har kjennskap til barnets måte å kommunisere på. – Vi vet at mange barn med store kommunikasjonsvansker ...
 • Medbestemmelse

  13.06.2022 | Kapittel

  ...gjelder uavhengig av funksjonsevne. Den enkeltes muligheter for å bli hørt hviler fullt og helt på at nærpersonene har personens medbestemmelse og påvirkningskraft som ambisjon. Dette er et ønske som må ...
 • Forskning om pedagogisk bruk av digitale spill

  17.09.2020 | Kapittel

  ...den nordiske skolen og fremhevet at spill og spillifisering er noe av det som kommer til å prege skolehverdagen for elever i nær fremtid. Medietilsynet fant i 2020 at 96 % av guttene og 76 % av jentene ...
 • Ungdomsråd

  09.05.2018 | Artikkel

  Ungdomsrådet bidrar til at Statped utvikler effektive tjenester som retter seg mot ungdom og skole.  Rådet møtes minimum fire ganger i året og ledes av Statped.  Relevante brukerorganisasjoner oppnevner ...
 • Tiltak for utvikling av sosial kompetanse

  18.03.2022 | Kapittel

  ...ferdigheter (skolefag, fysiske aktiviteter) og kan læres gjennom målrettet arbeid. Det er viktig å huske at sosial kompetanse utvikler seg over tid. Tiltak som iverksettes for å utvikle elevenes sosiale kompetanse ...
 • Hva er nevroutviklingsforstyrrelser

  08.04.2021 | Kapittel

  ...sentralnervesystemet De fremstår fra mildt til alvorlig i omfang De har et jevnt utviklingsløp, noe som betyr at de ikke blir bedre eller kan kureres, men heller ikke blir verre Det forekommer mye overlapp mellom ...
 • Flerspråklighet og tilrettelegging i barnehagen

  02.09.2022 | Artikkel

  ...har fått plass i barnehagen kan være avgjørende for at barnet trives og utvikler seg. Kommunen må ha søknadsskjema som gir nødvendig informasjon slik at styrer i barnehagen har nok opplysninger til å forberede ...
 • Hjelp til kommunikasjon for døve innvandrere

  17.02.2016

  ...tolketjenesten, Oslo døveforening og Rycon. Visuell tegnordbok Visuell tegnordbok er en ordbok hvor du ved hjelp av bilder får det norske ordet, lyden og tegnet på norsk tegnspråk, og som gir et godt utgangspunkt ...
 • Selvstendighet og skolestart

  13.09.2022 | Kapittel

  ...planlegge i god tid for blinde barn. I Rammeplan (2017) står det at barnehagen i samarbeid med foreldre og skolen skal legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole ...
 • Målbeskrivelser og samvalg i relasjon til personlige ønsker og preferanser

  21.01.2020 | Artikkel

  ...nedlastbart,  Studien avdekker at det er mange faktorer som påvirker personens ønsker og mål for oppfølgingen. Basert på funn fra studien uttrykte flere av deltakerne at viktige mål for samarbeidet var ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!