Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1431 - 1440 av 2126 treff.

 • Arbeidsalliansens betydning for et godt samarbeid

  21.01.2020 | Artikkel

  ...dokumentere at en gjensidig enighet og forståelse av hvilke mål og oppgaver personen søker i stammebehandlingen har en avgjørende betydning for senere effekt. Studien understøtter betydningen av at en god arbeidsallianse ...
 • Forutsetninger for gode leseferdigheter hos hørselshemmede barn og unge

  02.04.2018 | Artikkel

  ...må få på plass, og de opplevelsene og den kunnskapen som eleven må få tilgang til. Clay (2005) mener at målet med lese- og skriveopplæringen må være å gjøre eleven til en selvstendig leser. Når en leser ...
 • Teamarbeid skaper resultater

  15.10.2018 | Kapittel

  Teamarbeidet bidrar til at skolen som virksomhet har fokus på alle elevers mulighet for å kunne samhandle med andre og være aktive deltakere i egne liv. Ved Lunden skole så ledelsen verdien av at personer rundt ...
 • Kan blinde barn lære å leke med seende jevnaldrende

  19.02.2019 | Kapittel

  ...er hvordan det kan tilrettelegges slik at blinde barn også kan bli inspirert og med glede ønske å delta i lek med jevnaldrende.  Forutsetningen for å lykkes er at det blinde barnet lærer å leke de samme ...
 • Tilrettelegging og organisering

  06.04.2021 | Kapittel

  Skolen må tilrettelegge for at elevar med nedsett høyrsel skal få best mogleg tilgang til undervisning og få gode vilkår for å vere aktive deltakarar i læringsmiljøet.  Høyrselskompetanse hos leiarar, ...
 • I skolen

  13.06.2022 | Kapittel

  Idealet i den norske skolen er at alle elevar skal inkluderast i eit fagleg, kulturelt og sosialt fellesskap. Med eit stort mangfald i elevgruppa står skolen ovanfor ei stor utfordring og mange strever ...
 • – Barnet må forstås

  22.06.2022 | Artikkel

  ...synsnedsettelse. – Nøkkelen for å lykkes med skolestart og overganger er at barnet forstås, sier hun. – For barn med synsnedsettelse er det ekstra viktig at den nye læreren og personene rundt, har mest mulig kunnskap ...
 • Når bør vi ikke bruke hendene sammen med barnet?

  10.07.2017 | Kapittel

  ...den tette fysiske kontakten. Hvis den voksne prøver å styre barnets hender og bevegelsesmønster slik at det hemmer egenkontroll og initiativ. I verste fall kan det bidra til utrygghet. Hvis den voksne ikke ...
 • Utredning og diagnose

  01.03.2018 | Kapittel

  ...krever en bred flerfaglig tilnærming (Bellis og Ferre 1999, Chermak et.al.,1999, Moore, 2012). Det betyr at et tett samarbeid mellom medisinsk, psykologisk og pedagogisk fagmiljø må foreligge for å utrede APD ...
 • Å spise sammen – den eldste og mest naturlige inkluderingsarena

  27.01.2016 | Bok/hefte

  ...materiell og konkrete tiltak som kan bidra til at barn med multifunksjonshemming får gode måltidsopplevelser. Et utvalg over materiell som kan bidra til at barn med multifunksjonshemming får gode måltidsopplevelser ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!