Til hovedinnhold
Viser 1481–1490 av 2345 treff.
 • Sanseintegrasjon

  21.09.2023 | Kapittel

  ...til noe meningsfullt. Det er kun når noe uforutsett skjer, som for eksempel ved lyden av en sirene, at vi retter all oppmerksomhet mot denne. Mange barn kan ha utfordringer i disse prosessene og de kan ...
 • I en annen verden

  27.01.2016 | DVD

  (14) fra Vardø og Andreas Martin (10) fra Sortland. Begge guttene har Asperger syndrom. Det innebærer at de har problemer med å forstå omgivelsene. Skolen er den viktigste behandlingarenaen for dem som har ...
 • Gode lesestrategier

  14.10.2016 | Bok/hefte

  ...men om å lese for å lære - i alle fag. For at elevene skal tilegne seg fagstoff er det avgjørende at de forstår det de leser. Forfatterne av denne boka hevder at eksplisitt undervisning i lesestrategier ...
 • Tips for screen reader users

  07.09.2023 | Artikkel

  ...navigate. The shortcut keys listed are for the Microsoft Windows platform. The program items When you are at the program page, all program items are hidden under a collapsed button. Use the Space bar or Enter ...
 • Geoboard

  03.05.2016 | App

  ...verktøy app du kan bruke i arbeid med geometri.   Geoboard er et verktøy til å utforske forskjellige matematiske emner ved å trekke strikker rundt punkter på et brett. På denne måten kan du jobbe med omkrets ...
 • Når bør dysleksidiagnosen settes?

  04.08.2023 | Kapittel

  Tegn på at en elev kan ha dysleksi, kan og bør normalt oppdages tidlig – i alle fall i løpet av 1. klasse. Hvis slike tidlige tegn oppdages, bør tiltak settes inn. Det viktigste er hva som blir gjort i ...
 • Språkforstyrrelser hos flerspråklige

  08.08.2023 | Kapittel

  ...språkforstyrrelser (DLD) karakteriseres av vedvarende vansker med tilegnelse og bruk av språk. DLD identifiseres ved at barnet viser språklige ferdigheter som er vesentlig under det som er forventet ut fra barnets alder ...
 • Skravlebøtter og dagdrømmere

  06.06.2016 | Bok/hefte

  ...rapporten fra et pilotprosjekt om jenter og ADHD fra 2004. Rapporten "Skravlebøtter og dagdrømmere" viser at mange av de 10 jentene som deltok i prosjektet viste tilstrekkelig trassatferd til å oppfylle kriteriene ...
 • Kjenn hva jeg føler

  15.12.2016 | Veileder

  ...håndtere følelsene sine, at det går ut over læring og forholdet til andre. Særlig gjelder dette synshemmede barn og unge med autismespekterforstyrrelser. Vi vil samtidig vektlegge at arbeidsmåten gjerne kan ...
 • Ulike tilbud til elever med særskilte opplæringsbehov

  05.04.2017 | Publikasjon

  ...opplæringsbehov i grunnskolen» Undersøkelsen, som er gjennomført i seks kommuner med forskjellig størrelse, viser at kommunen som skoleeier mangler kontroll på hvilket tilbud elever med særskilte opplæringsbehov får ...