Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1541 - 1550 av 2131 treff.

 • Matematisk bindestrek

  01.09.2021 | Kapittel

  ...bindestrek satt på slutten av ei linje når uttrykket ikke får plass på linja. Da får leseren beskjed om at uttrykket fortsetter på neste linje. 
 • Kommunikasjonsstrategier i bilder

  20.02.2020 | Artikkel

  ...utviklet av en prosjektgruppe i nettverket Afasiforum 3, i regi av Statped. Hensikten med bildene er at personer som ikke vet så mye om afasi raskt skal kunne få noen grunnleggende råd om afasi og kommunikasjon ...
 • Lavt læringsutbytte og frafall i videregående skole i Nord Norge

  27.11.2018 | Artikkel

  ...heterogene og med ulike opplæringsbehov. Målet for prosjektet er å finne fram til faktorer som gjør at eleven blir i den videregående opplæringen og fullfører skolegangen. Ved å få fram kunnskap om hva ...
 • Skriftspråkstimulering for barnehagebarn som skal lære punktskrift

  24.04.2019 | Artikkel

  ...er å strukturere innsatsen Statped gjør for barn som er i barnehage og som skal bruke punktskrift. at barn som skal lære punktskrift får en likeverdig skriftspråkstimulering med seende barn i barnehagen ...
 • Dialog før søknad

  08.09.2017 | Artikkel

  Statped ønsker at pedagogisk-psykologisk tjeneste tar kontakt for å drøfte en eventuell søknad før den blir sendt til oss. Fagpersoner i Statped skal være tilgjengelig for kontakt om dette. Målet er blant ...
 • Språk og kommunikasjon

  19.03.2022 | Kapittel

  uavhengig av kognitive evner. Misforståelser oppstår ofte, både av faglig og sosial karakter. For at eleven skal få utnyttet og vist sitt faglige potensiale, er det nødvendig med tydelig og konkret kommunikasjon ...
 • Språkloven og norsk tegnspråk

  16.09.2022 | Nettressurs

  ...tilgjengelig fra denne ressursen. Se tidslinjen for en oversikt over viktige hendelser, som bidro til at norsk tegnspråk ble et offisielt språk i Norge. Kilder: 5 tegnspråktekster om språkloven: sprakradet ...
 • Forstå ord og begreper

  10.07.2017 | Kapittel

  «åpne» og «lukke». Samtidig som barnet og den voksne presser klypen sammen i den ene enden, og kjenner at den åpner seg i motsatt ende, forklarer den voksne begrepene «åpne» og «lukke».
 • KORT OM hvordan Stortinget velges

  30.08.2021 | Nettressurs

  ...verdier mener de ligger til grunn for valgordningen? Ivaretar ordningen meningsmangfoldet? Bidrar den til at ungdommer engasjerer seg i politiske spørsmål? Har valgordningen noen betydning for om de velger å ...
 • Føtalt alkohol spekter forstyrrelse – Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD)

  10.06.2020 | Kapittel

  ...er en internasjonal samlebetegnelse på et bredt spekter av skader på fosteret som er forårsaket av at mor har brukt alkohol i svangerskapet. På norsk brukes betegnelsen føtal alkohol spektrum forstyrrelser ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!