Til hovedinnhold
Viser 1541–1550 av 2345 treff.
 • Sosial inkludering

  04.08.2023 | Kapittel

  ...legg til rette for at elevar med språkvanskar finn sin plass i det sosiale fellesskapet og etablerer vennskap. Eit inkluderande klasse- og skulemiljø. Ein lærar som legg til rette for at den ordinære undervisninga ...
 • Forekomst

  01.03.2018 | Kapittel

  ...lagt til grunn og hvilke diagnostiske kriterier som er benyttet. Chermak & Musiek (1997) estimerte at 2–3 % av alle barn har APD, med en mannlig dominans på 2:1. Derimot estimerte Hind m.fl. (2011) forekomsten ...
 • Sensorisk annerledeshet

  15.06.2022 | Kapittel

  ...sanseinntrykk som lys, lyd, smak, luk, berøring, smerte, kulde og varme. Å være sensitiv på flere områder gjør at mange sanseinntrykk samtidig kan oppleves ekstra sterkt. I et klasserom kan det bli vanskelig å skille ...
 • Oktavtegn

  28.09.2023 | Kapittel

  ...for seg oktavtegn. Oktavtegn I visuelle noter bruker man nøkler på ulike instrumenter og stemmer for at så mye som mulig av notene skal være innenfor linjesystemet. I punktnoter kan man også bruke nøkler ...
 • Excel

  10.09.2019 | Kapittel

  ...ganger Fyll nedover (i merket område): Ctrl+d (tilsvarer at man drar i hjørnet av cella med mus) Fyll mot høyre (i merket område): Ctrl+r (tilsvarer at man drar i hjørnet av cella med mus) Gå til: Ctrl+g Autosummer: ...
 • Afasi – praktiske råd om det å snakke sammen

  03.02.2016 | Veileder

  Veileder om hvordan samtale med personer med afasi. "Det viktigste er at vi greier å formidle det vi har lyst til å si, på en slik måte at det blir forstått av den andre. Det er langt mindre viktig hvordan ...
 • Dina den døve dinosauren

  18.11.2016 | Bok/hefte

  Historien handler om en døv dinosaur, Dina, som rømmer hjemmefra fordi foreldrene hennes ikke vil at hun skal lære seg tegnspråk.  Bok på 32 sider med tekst og illustrasjoner samt tilgang til video der ...
 • Kunnskapsoversikt forskningsfunn synshemming

  22.01.2019 | Bok/hefte

  ...barn og unge med ulike grader av synshemming har det i barnehagen og på skolen, tegner et bilde av at synshemmede barn og unge jevnt over strever mer i skolen enn vanlige elever. Dette prosjektet er primært ...
 • Ansvar og evaluering

  02.02.2023 | Kapittel

  ...tegnspråklige barnet/eleven. Det er ikke barna som har ansvar for at situasjoner og opplæring med tolk fungerer. Pedagoger må sørge for at det blir gjennomført jevnlige evalueringer av hvordan situasjoner ...
 • Kriterier for kjennemerker

  09.08.2023 | Kapittel

  Kjennemerkene må være så tett plassert at de gir nok informasjon til eleven om hvor i ruten eleven befinner seg. Hvis forflytningen er krevende, er det ekstra viktig at avstanden er kort, særlig hvis det skjer ...