Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1561 - 1570 av 2126 treff.

 • Ekkolokalisering

  21.03.2014

  ...absorberes/reflekteres). Den synshemmedes forutsetninger. Hva kan vi høre Her er noen eksempler på hva du kan høre med ekkolokalisering: En stolpe med diameter 2,5 cm på en avstand av cirka 70 cm. En 10 cm ...
 • Barn og søvnbehov

  22.05.2018 | Kapittel

  ...hyppig nattevåk som vedvarer etter at barnet er blitt seks måneder. Mellom 20 og 40 prosent av barn i sped- og småbarnsalder har så store utfordringer med nattesøvnen at familien opplever det som et problem ...
 • Motiverer og inkluderer

  08.06.2018 | Kapittel

  ...barna slik at dei ikkje går lei av leik med ord og omgrep. På førehand har forskarane i prosjektet observert språktreninga utan bruk av robot, slik at dei har noko å samanlikne med. Inntrykket er at barna er ...
 • Ett skritt foran

  06.06.2016 | Nettressurs

  ...kommunikasjon (ASK). Målet er å inspirere personer i barnets daglige omgivelser til å bli gode modeller slik at det blir mer og mer interessant for barnet og dem selv å bruke tegn. Les mer om kurset på ettskrittforan ...
 • ELTHO taktil

  27.04.2015 | Konkret materiell

  ...samhandling og kommunikasjonsferdigheter. Fokus er på aktivitet og felles opplevelser, og målet er at spillerne skal oppleve mestring i samvær og samhandling med andre. Eltho taktil egner seg for hele ...
 • Se hva jeg kan!

  05.07.2016 | Video

  ...jente født med store funksjonsnedsettelser. Hun har, sammen med sine medelever, klart å vise verden at hun både kan og forstår mye mer enn det folk først trodde. I denne filmen intervjues foreldre, pedagoger ...
 • Statped

  02.12.2016 | Kapittel

  ...til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov best mulig kan mestre eget liv og være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv. Kommuner og fylkeskommuner har ansvaret for at barn ...
 • Overgang mellom grunnskule og vidaregåande utdanning

  23.06.2016 | Artikkel

  ...logoped i ungdomsskulen er det svært viktig at vedkomande er med og støttar undervegs i overgangen. Ungdomen må få moglegheit til å formidle kva som skal til for at skulekvardagen vert opplevd som god både ...
 • Dysleksi og muntlige ferdigheter

  23.10.2017 | Artikkel

  ...styrke, er det viktig å legge til rette for at eleven kan utnytte denne aktivt. Når det er vanskeligere å uttrykke seg muntlig Noen elever med dysleksi erfarer at det er like utfordrende å uttrykke seg muntlig ...
 • Utviklingshemming og tilrettelegging

  03.10.2021 | Artikkel

  ...mål og innhold være tilpasset den enkelte. Det innebærer at skole og PPT må danne seg et bilde av elevens kunnskapsmessige og sosiale ståsted, og at de ut fra dette tar stilling til hvilke mål som er realistiske ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!