Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1571 - 1580 av 2131 treff.

 • Se hva jeg kan!

  05.07.2016 | Video

  ...jente født med store funksjonsnedsettelser. Hun har, sammen med sine medelever, klart å vise verden at hun både kan og forstår mye mer enn det folk først trodde. I denne filmen intervjues foreldre, pedagoger ...
 • Statped

  02.12.2016 | Kapittel

  ...til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov best mulig kan mestre eget liv og være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv. Kommuner og fylkeskommuner har ansvaret for at barn ...
 • Overgang mellom grunnskule og vidaregåande utdanning

  23.06.2016 | Artikkel

  ...logoped i ungdomsskulen er det svært viktig at vedkomande er med og støttar undervegs i overgangen. Ungdomen må få moglegheit til å formidle kva som skal til for at skulekvardagen vert opplevd som god både ...
 • Dysleksi og muntlige ferdigheter

  23.10.2017 | Artikkel

  ...styrke, er det viktig å legge til rette for at eleven kan utnytte denne aktivt. Når det er vanskeligere å uttrykke seg muntlig Noen elever med dysleksi erfarer at det er like utfordrende å uttrykke seg muntlig ...
 • Utviklingshemming og tilrettelegging

  03.10.2021 | Artikkel

  ...mål og innhold være tilpasset den enkelte. Det innebærer at skole og PPT må danne seg et bilde av elevens kunnskapsmessige og sosiale ståsted, og at de ut fra dette tar stilling til hvilke mål som er realistiske ...
 • Pedagogens rolle

  19.02.2019 | Kapittel

  ...blinde barnet enkle rolleleker ut fra barnets alder og tema. I begynnelsen synes ikke barnet alltid at leken er morsom. Pedagogen må evne å se barnets innspill, vurdere, bekrefte, utvide eller overse innspill ...
 • NOVA-rapporten "Langt igjen?"

  27.01.2016 | Bok/hefte

  ...integrering og likeverdige vilkår. Alle har rett på tilpasset opplæring i klassen, men rapporten viser at omfanget av segregerte undervisningsopplegg er omfattende og har negative konsekvenser på mange områder ...
 • Bliss symbolspråk

  24.03.2014

  ...bygger på en forutsetning om et idé-, forestillings- og begrepsfellesskap mellom sender og mottaker. For at mennesker skal kunne forstå hverandre ved hjelp av symboler, må symbolene være noenlunde allmenne og ...
 • Heltidsopplæring for døvblindfødte

  11.11.2021 | Tjeneste

  ...sørge for at skolen til enhver tid har et kommunikasjonsmiljø som er tilrettelagt på en slik måte at elevene kan ta i bruk og vise frem sin kapasitet.» Hvordan man får tjenesten Tjenesten fås ved at pedagogisk-psykologisk ...
 • PHARC

  10.06.2020 | Kapittel

  ...forbokstavene til de hovedsymptomene som er forbundet med tilstanden. Polynevropati: Polynevropati betyr at de perifere nervene i kroppen ikke fungerer som de skal. Det gir svakhet i føtter og hender, og vanskeligheter ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!