Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1581 - 1590 av 2126 treff.

 • Utredning av lese- og skrivevansker

  02.06.2020 | Artikkel

  ...lese- og skriveutviklingen, avdekke årsakene til at eleven strever og finne ut hvilke tiltak som kan sikre en best mulig utvikling. Det er ulike årsaker til at lesing og skriving kan være utfordrende, og for ...
 • Nevrologiske stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  Nevrologiske stemmevansker skyldes at nervetilførselen til muskulaturen i strupen blir forstyrret eller ødelagt.  Recurrensparese Recurrensparese oppstår ved at nervetilførselen til ett eller begge stemmebånd ...
 • Hva er autisme?

  19.03.2022 | Kapittel

  ...aktiviteter repeteres og er begrenset og stereotype. Asperger syndrom skiller seg fra barneautisme ved at generell språklig og kognitiv utvikling ikke er forsinket. Uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse ...
 • Planlegging og samarbeid

  06.04.2021 | Kapittel

  ...tryggare. God tilrettelegging kan vere avgjerande for at barnet får ein positiv start på skolelivet alt frå første skoledag. Det kan vere lurt at kommunen sin opplæringsansvarlige startar planlegging ca ...
 • Livskvalitet og etiske overveielser

  13.06.2022 | Kapittel

  ...beskyttelsesfaktor for å kunne mestre eget liv og styrke fysisk og psykisk helse.  Det er ved å kommunisere at vi først og fremst får tilgang til behovene til mennesker med multifunksjonshemming. Foreldre, pedagoger ...
 • Sakkyndig vurdering

  21.06.2022 | Kapittel

  ...vurdering og medvirke til at elever får et likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud i barnehage og skole. Vanskene som barn og elever med multifunksjonshemming har, gjør at de ikke vil få et tilfredsstillende ...
 • Overganger

  13.06.2022 | Kapittel

  ...milepæl for alle barn, men overgangsperioder kan være sårbare. Det er viktig at overgangen planlegges nøye og i god tid slik at barnet og familien opplever både forutsigbarhet og kontinuitet. Læringsutbytte  ...
 • Under prøve og eksamen

  10.06.2016 | Artikkel

  ...svaksynte trenger gjerne assistanse under prøver og eksamener. Det kan være nødvendig med eget rom, slik at andre elever ikke blir forstyrret. Den som gir assistanse fungerer som en sekretær for eleven. Ofte ...
 • Flerspråklighet og tilrettelegging i grunnskolen

  02.09.2022 | Artikkel

  ...utviklingshemming eller språkforstyrrelser. Tekstboks - vise til rapport flerspråklige Forskning viser klart at bruk av elevens flerspråklige ferdigheter gir bedre læringseffekter og utvikling av opplæringsspråket ...
 • Funksjonelt organiske stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  ...stemmebåndene er blitt utsatt for stor belastning. Det er tre forhold som påvirker dette og som også kan gjøre at knutene opprettholdes: hvor mye man snakker, stemmestyrke og tonehøyde. Knutene kan variere i størrelse ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!