Til hovedinnhold
Viser 1581–1590 av 2345 treff.
 • Flerspråklighet og tidlig innsats

  02.09.2022 | Artikkel

  ...med et nytt opplæringsspråk samtidig med at man begynner i barnehage eller skole vil det ta tid å lære både fag og det nye språket. Det må likevel ikke føre til at man venter med vurderinger og utprøvinger ...
 • Statped og kompetanseløftet

  19.03.2022 | Artikkel

  ...arenaer og samarbeidsformer har mange usikkerhetsmomenter, men også handlingsrom for Statped. Jeg tror at både KD, KS og Udir er spente og forventningsfulle, sier Eide. Utfordrende – Statped må opptre på flere ...
 • Overgang til barnehage

  07.07.2020 | Kapittel

  ...og bør tas med på råd og drøftinger. Overgangen bør være godt planlagt med besøk i barnehagen slik at barnet og foreldrene blir kjent med personalet i forkant. Foreldre til barn som viser tegn til forsinket ...
 • Eksempel

  18.09.2018 | Kapittel

  Tegningen ble en støtte for oss begge til å gjenfortelle dagens tur i skogen. I videoen nedenfor ser man at jeg hermer eller følger hennes intensitet når hun gjør tegnet TRIKK. Jeg gjør tegnet mange ganger og ...
 • Forklaring

  18.09.2018 | Kapittel

  Hørselshemmede barn må på samme måte som hørende barn oppleve repetisjoner i språkinnlæringen. De må få se at tegnet bli utført mange ganger, et par ganger er ikke nok. Det er viktig å benytte hendelser som skjer ...
 • Forklaring

  18.09.2018 | Kapittel

  Humor og glede kan sees på som en metode, et virkemiddel og redskap. Min erfaring er at glede, tull og tøys er undervurdert i småbarnspedagogikk. Det å skape lyst og glede i samværet med barn er betydningsfullt ...
 • Fokus på preposisjoner

  18.08.2022 | Kapittel

  ...afasirammede bruker de utklipte geometriske figurer, og setter figurene slik i forhold til hverandre at de matcher setningens innhold. bilde 1   ...
 • Fra bruker til deltaker

  07.02.2022 | Kapittel

  ...alle som deltar i samtalen. Haualand, Nilsson & Raanes (2020) viser til at det å bruke en tolk, gjenspeiler en forståelse av at vi kan sende budskapet vårt frem og tilbake gjennom tolken. Som om tolken ...
 • Hva bør jeg velge – mobiltelefon eller nettbrett?

  11.05.2015 | Kapittel

  ...person, men behøver slett ikke være det for en som ikke ser skjermen. Tvert imot innebærer større skjerm at enheten blir mindre portabel. Større skjerm kan også gi økte orienteringsmessige utfordringer fordi ...
 • Peer-Victimization of Young Children With Developmental and Behavioral Difficulties

  03.06.2019 | Artikkel

  ...rapportert av mor. Mor svarte også på om deres barn ble plaget eller mobbet av andre barn. Mødre som sa at deres barn ble mobbet eller plaget noen ganger eller ofte, ble inkludert i gruppen av barn som opplevde ...