Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1591 - 1600 av 2126 treff.

 • Identifisere barn med autismespekterforstyrrelser

  19.03.2022 | Kapittel

  ...hindre skjevutvikling av sekundære problemer og tilleggsvansker. For barn som har autisme er det viktig at laget rundt barnet oppdager og setter i gang tiltak tidlig. Tidlige kjennetegn på en autismespekterforstyrrelse ...
 • Tidlig innsats

  18.03.2022 | Kapittel

  ...hindre skjevutvikling av sekundære problemer og tilleggsvansker. For barn som har autisme er det viktig at laget rundt barnet oppdager og setter i gang tiltak tidlig. Identifisere barn med autismespekterforstyrrelser ...
 • CHARGE syndrom

  10.06.2020 | Kapittel

  Forekomst: Selv om det ikke finnes eksakte tall så anslås det at ca. 1 av mellom 9 -10,000 barn vil ha eller få en CHARGE diagnose. Dette ville si at i Norge vil det fødes ca. 6 barn med diagnosen per år, med ...
 • Trinn 1 Det blinde barnet leker med pedagogen

  19.02.2019 | Kapittel

  Pedagoger som leker med barn, har barnets lek i fokus. De toner seg inn mot barnet og tilrettelegger for at barnet skal mestre. Barnet får lede, bestemme og kan få eksklusive roller i leken. Som for eksempel ...
 • Opplæring av tospråklige barn

  09.08.2018 | Artikkel

  ...hvilket innhold man har brukt språket om Når et barn har spesialpedagogiske behov er det spesielt viktig at både foreldre og andre som er sammen med barnet, bruker et godt og rikt språk. Dette gir de beste muligheter ...
 • Inkludering av samiske barn med særskilte behov

  31.10.2017 | Artikkel

  Kulturell inkludering – elever opplever at deres kulturelle identitet blir ivaretatt. Tredelingen faglig, sosialt og kulturelt kan forstås som en treenighet ved at dimensjonene griper inn i hverandre og ...
 • Autismespekterforstyrrelser

  13.10.2022 | Artikkel

  ...aktiviteter repeteres og er begrenset og stereotype. Asperger syndrom skiller seg fra barneautisme ved at generell språklig og kognitiv utvikling ikke er forsinket. Uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse ...
 • Utvikling av skriveferdigheter hos hørselshemmede førskolebarn

  27.07.2017 | Artikkel

  Pritchard & Zahl 2013.  I barnehagen kan man stimulere og oppmuntre det hørselshemmede barnet slik at det står godt rustet til å påta seg den formidable utfordringen det er å lære å skrive.  Barnets første ...
 • Min stammebok

  03.06.2021 | Bok/hefte

  ...lage elektroniske bøker. Man kan enkelt ta i bruk tekst, lyd, bilde, video og tegninger. Under kan du laste ned en mal som man kan tilpasse etter eget ønske.  Min stammebok.epub Se i boka i Book Creator ...
 • Etterklangstid og flutterekko

  20.06.2016 | Kapittel

  ...den andre et tak av betong og et hardt flislagt gulv Harde overflater reflekterer lyd i rom og gjør at det tar lengre tid før lyd dempes. Tale består av vokaler og konsonanter. Vokaler er lette å oppfatte ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!