Til hovedinnhold
Viser 1591–1600 av 2345 treff.
 • Eksempel

  18.09.2018 | Kapittel

  Tegningen ble en støtte for oss begge til å gjenfortelle dagens tur i skogen. I videoen nedenfor ser man at jeg hermer eller følger hennes intensitet når hun gjør tegnet TRIKK. Jeg gjør tegnet mange ganger og ...
 • Forklaring

  18.09.2018 | Kapittel

  Humor og glede kan sees på som en metode, et virkemiddel og redskap. Min erfaring er at glede, tull og tøys er undervurdert i småbarnspedagogikk. Det å skape lyst og glede i samværet med barn er betydningsfullt ...
 • Microcephali

  10.06.2020 | Kapittel

  Microcephali, som betyr lite hode, innebærer at hjernens vekst forstyrres i fosterlivet og i de første leveårene. Siden hjernen ikke vokser slik den skal så vokser heller ikke hodet. Microcephali forekommer ...
 • Monosomi 21

  10.06.2020 | Kapittel

  ...født med ganespalte. Barna har gjerne nedsatt syn som følge av misdannelser i øyene, som for eksempel at regnbuehinnen ikke er lukket. Ca. 40 % av barna med monosomi 21 har en hørselsnedsettelse.
 • Digital kompetanse

  15.06.2016 | Artikkel

  Redskapskompetanse Redskapskompetanse handler om hvordan en mestrer en bestemt teknologi. Det vil si at brukeren må ha forståelse for verktøyet, for eksempel hvordan en datamaskin eller et program fungerer ...
 • I barnehagen

  13.06.2022 | Kapittel

  ...inneber endring, og dette er ansvaret til alle. Ved å gå gjennom hindringar for at eit barn kan delta, kan barnehagen oppdage at arbeidsmåtar, organisering og innhald i seg sjølv kan vere eit hinder. Dette ...
 • Auditiv nevropati

  23.02.2016 | Bok/hefte

  (AN), også kalt Auditory Neuropathy Spectrum Disorder (ANSD), er en hørselsvanske som kjennetegnes ved at man tilsynelatende reagerer normalt på lyd. De som har denne vansken kan som regel høre lyd, men har ...
 • Muligheter – utviklende og glade dager når eleven har multifunksjonshemming

  30.03.2016 | Artikkel

  ...bilde av engasjert pedagogisk personale og støtteapparat i ulikt organiserte skoletilbud. Vi håper at leseren sitter igjen med en større forståelse for barnehagens og skolens oppgave overfor denne viktige ...
 • Hørseltap i voksen alder

  15.06.2016 | Artikkel

  ...vedlikeholde grunnleggende ferdigheter. Det kan være: Grunnleggende kommunikasjonsferdigheter etter at et hørseltap har oppstått. Tilrettelegging for gode lytte- og kommunikasjonsforhold. Særlig behov for ...
 • Pedagogisk tilrettelegging i barnehagen

  16.06.2016 | Artikkel

  ...samme strategiene som blinde, men må i tillegg lære å utnytte synet sitt på en god måte. Dette krever at det er voksne til stede som kan «synstolke». En synstolk forklarer og formidler hva som skjer, hvem ...