Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1641 - 1650 av 2131 treff.

 • Å snakke sammen når noen stammer

  29.03.2017 | Artikkel

  ...svært vanlig råd til foreldre, lærere, venner og andre som skal snakke med en person som stammer, er at man skal unngå å fullføre ord og setninger for den som stammer. Dette er uten tvil et svært godt råd ...
 • Rådgivning og veiledning på individnivå

  19.06.2016 | Tjeneste

  ...hørselsvansker og konsekvenser av dette er en vanlig årsak til at diagnose ikke blir stilt eller at det blir stilt feil diagnose. Erfaring viser at lettere og moderate kombinerte syns- og hørselstap gir større ...
 • Laget rundt eleven

  18.05.2021 | Kapittel

  ...og er fortvilet om morgenen Foreldre forteller ofte at det er vanskelig å få barnet til å gå på skolen og at de lokker, presser og overtaler, og at de ofte må følge dem fysisk eller kjøre dem til skolen ...
 • Kartlegging

  18.03.2022 | Kapittel

  ...flykter unna, kan det være viktig å undersøke om sansevarhet er forklaringen. Det er viktig at dette tas hensyn til, og at det tilrettelegges så godt det lar seg gjøre med tanke på disse vanskene. Snakk med barnet ...
 • Samisk forståelse av funksjonsnedsettelser

  29.11.2017 | Artikkel

  ...funksjonsnedsettelser som en del av den naturlige variasjonen blant mennesker. Derfor har de ofte hatt en holdning om at funksjonsnedsettelser eller andre vansker ikke nødvendigvis er noe vi må dokumentere eller rette opp ...
 • Praktiske tips

  06.05.2021 | Artikkel

  ...annerledes ved hørselstap enn ved normal hørsel. Vi omgir oss til enhver tid med lyder, gjerne uten at vi tenker på det: stoler og bord som trekkes mot gulvet, jakker og andre klær i bevegelse, hosting ...
 • Punktskrift i dagliglivet - PDL

  22.02.2015 | Bok/hefte

  ...hensiktsmessig måte. PDL kan ses på som en oppfølging av "Lær blindeskrift punkt for punkt". Det forutsettes at brukeren av pdl kan bokstaver, skilletegn og tall. "Punktskrift i dagliglivet pdl" finnes trykket både ...
 • Minoritetsspråklige elever og ordlæring

  27.01.2016 | Artikkel

  I denne artikkelen har forfatteren sett at ordforråd har stor betydning for barns tilegnelse av språk og kunnskaper. Mange minoritetsspråklige barn har et lavt ordforråd når de begynner på skolen, men ...
 • Ungdomsskoleelever med lett utviklingshemning

  27.01.2016 | Artikkel

  ...jevnaldrenderelasjoner for ungdomsskoleelever med lett utviklingshemning. Det sentrale ved inkludering er at hver enkelt skal oppleve seg anerkjent som en likeverdig deltaker. Denne artikkelen tar utgangspunkt ...
 • Kommunikative relationer

  11.11.2015 | Bok/hefte

  ...og forfatterne beskriver hvordan videoanalyse kan nyttes til å oppdage og forstå den enkeltes måte at forholde sig til verden på.    Anne Varran Nafstad og Inger Bøgh Rødbroe ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!