Til hovedinnhold
Viser 1691–1700 av 2345 treff.
 • Numicon

  27.02.2019 | Konkret materiell

  ...et visuelt materiell som benytter mange sanser i barns matematikk tilnærming. Numicon er laget for at barn skal få et godt grunnlag for forståelse av matematikk i førskolealder, de første skoleår og elever ...
 • Fysisk og auditiv tilrettelegging

  23.10.2023 | Kapittel

  ...universelt utformet, er det ikke alltid tilstrekkelig tilrettelagt. Dette krever at skolen tilrettelegger det fysiske miljøet slik at elevens sikkerhet og mulighet til selvstendighet blir ivaretatt.  Behovet ...
 • eSpeak

  12.05.2015 | Kapittel

  TTS-motor med støtte for en lang rekke språk. eSpeak er helsyntetisk, dvs. at stemmene ikke er basert på menneskelige stemmer. Dette gjør at eSpeak er liten og responderer uhyre raskt. Uttalen er tydelig, men ...
 • Forklare gjenstander og aktiviteter

  10.07.2017 | Kapittel

  ...klesklype fungerer. Den voksne forklarer at de skal ha en lek med klesklyper. Barn og voksen sitter tett sammen på gulvet. Barnet sitter med ryggen inn mot den voksne slik at de har fysisk kontakt. Den voksne ...
 • Alfabet + bilder

  17.06.2022 | Kapittel

  ...ord. På grunn av sterkt redusert arbeidsminne, er framgangen liten. Vi innstiller oss mer og mer på at hjelpemidler blir en del av livet. Vi har derfor laget et bokstavark som han bruker når han leser og ...
 • Forsterke alternativ og supplerende kommunikasjon som satsingsområde

  29.09.2021 | Bok/hefte

  ...fremst en styrking av tilbudet til barn, unge og voksne med behov for ASK. I oppdragsbrevet stod det at tiltakene skulle gi økt kompetanse lokalt i kommuner, fylkeskommuner, barnehager og skoler, samt bidra ...
 • Barn og tolking

  10.11.2021 | Kapittel

  ...det være en løsning å bestille tolk. Men vi kan ikke forvente at barn intuitivt forstår hva en tolk er og gjør. Det er heller ikke gitt at alle tolker har den rette kompetansen eller kjennskapen som skal ...
 • Svake språkferdigheter hos småbarn gir mer erting og mobbing

  13.09.2021 | Artikkel

  ...kollegaer undersøkte sammenhengen mellom språkvansker og mobbing mellom barn over tid. De fant blant annet at svake språkferdigheter målt allerede ved tre års alder viste økt sammenheng med erting og mobbing målt ...
 • Matematikkvansker - forståelse, utredning og tiltak

  10.03.2021 | Bok/hefte

  ...jobbet med å knytte teori om matematikkvansker til lokale eleveksempler. Slik håper vi å bidra til at kunnskapen lettere blir en del av skolers og PP-tjenestens arbeidshverdag. Mål for prosjektet: Økt ...
 • Innledning

  11.05.2015 | Kapittel

  ...valgt å benytte Android, er Asus, HTC, LG, Samsung og Sony. Lenge var det nærmest opplest og vedtatt at tilgjengeligheten for blinde var relativt dårlig i Android, sammenlignet med tilgjengeligheten i iOS-produktene ...