Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1691 - 1700 av 2131 treff.

 • Om lesing og skriving

  28.05.2020 | Artikkel

  ...leseforståelse. «The simple view» har god støtte i empiriske undersøkelser. Flere studier har funnet at forskjeller i avkodingsferdighet og muntlig språkforståelse forklarer det aller meste av variasjonen ...
 • Chromebook med skjermlesar

  01.02.2021 | Bok/hefte

  ...blitt sagt at Chromebook er heilt ueigna for personar som er blinde. Heile dette heftet er skrive og formatert på ein Chromebook ved hjelp av skjermlesar og leselist. Det skulle visa nokså tydeleg at det let ...
 • Overfør lyd fra PC, mobil eller nettbrett til høreapparat og CI

  01.03.2021 | Artikkel

  ...hjemmeundervisning. Mange elever bruker hodetelefoner, men elever med nedsatt hørsel kan oppleve at de er ubehagelige. Grunnen er at hodetelefoner kan gjengi lyden dårlig gi feedback i høreapparat eller CI Løsningen ...
 • Hva er inkludering?

  19.11.2019 | Artikkel

  ...å fremme inkludering, og arbeide for at alle deltar i barnehagens og skolens læringsfellesskap. Det innebærer at alle har en opplevelse av sosial tilhørighet, og at det pedagogiske tilbudet er tilpasset ...
 • Søknad om individbaserte tjenester og personvern

  22.06.2018 | Kapittel

  Statped at pedagogisk-psykologisk tjeneste og helseforetak registrerer personopplysninger i Statpeds søknadsskjema som blir sendt til oss som digital post eller som brev i ordinær post, og at vi får tilgang ...
 • Nedsatt syn

  02.12.2020 | Kapittel

  ...har rammer, tabeller, bilder og illustrasjoner og i en tilrettelagt Daisy-lydbok er det “ryddet” slik at det er enklere å få sammenheng i teksten. Elever med synstap kan også ha behov for en spesiell avspiller ...
 • Forståelse av flerspråklige læringsmiljøer

  28.03.2017 | Kapittel

  ...andrespråk eller som et parallelt språk til morsmålet sitt. Innenfor pedagogikken har vi vært opptatt av at disse elevene har et annet utgangspunkt for læring enn elever som har overlappende morsmål og opplæringsspråk ...
 • Eksempel

  24.09.2018 | Kapittel

  ...jeg en madrass hvor jeg lekte hermeleker med henne. I rommet var det ingen leker, da hovedmålet var at hun skulle bli interessert i samspill med meg. I denne videoen viser jeg hvordan jeg fikk henne til ...
 • Book Creator for hørselshemmede i barnehage og skole

  12.02.2020 | Kapittel

  ...legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer. Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna får synliggjort ...
 • S

  01.12.2011

  ...bare å slippe igjennom stråler som treffer vinkelrett på korneaoverflaten. Stereopsis, dybdesyn ved at de litt forskjellige bildene fra de to øyne smeltes sammen til ett. Stereoskopisk syn = Stereopsis ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!