Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1701 - 1710 av 2131 treff.

 • Book Creator for hørselshemmede i barnehage og skole

  12.02.2020 | Kapittel

  ...legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer. Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna får synliggjort ...
 • S

  01.12.2011

  ...bare å slippe igjennom stråler som treffer vinkelrett på korneaoverflaten. Stereopsis, dybdesyn ved at de litt forskjellige bildene fra de to øyne smeltes sammen til ett. Stereoskopisk syn = Stereopsis ...
 • Betingelser som øker sannsynligheten for å lykkes

  05.12.2016 | Kapittel

  ...flere av personalet engasjerer seg i «følelsestimene» og i barnets arbeid med følelser. Vår erfaring er at det å være den eneste i personalet som befatter seg med disse samtalene, lett gir en opplevelse av ...
 • Kurs for fagpersoner om synssvekkelse eller blindhet

  20.06.2016 | Tjeneste

  ...barnehage, skole og voksenopplæring. Mål Kurset skal styrke kompetansen hos kommuner/fylkeskommuner slik at barn, unge og voksne med synssvekkelse og blindhet får et forsvarlig opplæringstilbud. Temaer kan være ...
 • The effects of vestibular rehabilitation on dizziness and balance problems in patients after traumatic brain injury: a randomized controlled trial

  07.01.2020 | Artikkel

  ...balanseproblemer under intervensjonen, men med tilbakefall to måneder etter endt deltakelse. Noe som kan indikere at effekt av vestibulær rehabilitering er kortvarig hvis den ikke holdes ved like, eller varer over en ...
 • Veien videre

  25.01.2018 | Kapittel

  ...gode for eleven, videreføres og videreutvikles. Evaluer og vurder hvilke endringer som bør gjøres for at eleven skal få utvikle seg videre og få utnyttet sitt potensiale. Spør eleven hva han selv mener. Fortsett ...
 • Overganger

  23.08.2017 | Kapittel

  ...personer har behov for detaljert informasjon om en person med multifunksjonshemning. Det er viktig at informasjon og dokumentasjon om interesser følger overganger. Det sikrer nye personer raskt tilgjengelig ...
 • Forskning om bruk av VR

  06.11.2019 | Artikkel

  ...uforutsigbar og kan gi negative sosiale og emosjonelle erfaringer. Didehbani med flere (2016) sier at VR kan gi personer med ASF mulighet til å: øve på sosiale ferdigheter uten frykt for avvisning eller ...
 • Lese med synet

  16.06.2016 | Artikkel

  ...må lærere må ta hensyn til. God ergonomi Det er viktig å legge til rette for god ergonomi. Husk også at det kan være nødvendig med hyppige pauser. Alternative metoder Les om å lese punktskrift Les om å lese ...
 • Dialog

  06.05.2021 | Kapittel

  ...taleoppfattelse Vis interesse for innholdet i det som sies Gjenta korrekt ved språklige forvekslinger, slik at forvekslingen oppdages og korrigeres av barnet eller eleven ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!