Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1711 - 1720 av 2126 treff.

 • Læring i samspill når en elev har hodeskade

  30.03.2016 | Artikkel

  ...forutsetter gode relasjoner og samspill mellom de involverte og læringsmiljøet. Opplæringen skal bidra til at alle opplever mestring. I dette arbeidet er det nødvendig å ta utgangspunkt i det enkelte menneskets ...
 • Kommunikasjon, samspill og språk – barn med nedsatt hørsel

  23.06.2016 | Artikkel

  ...varierende grad hindre talespråklig kommunikasjon med andre mennesker. Det er av avgjørende betydning at samspill og kommunikasjon i hjemmet og barnehagen blir godt tilrettelagt og gjennomført. Barn med lettere ...
 • Fravær for elever i videregående opplæring og tjenester fra Statped

  19.10.2017 | Artikkel

  § 3–9 punktskriftopplæring i § 3–10 alternativ og supplerende kommunikasjon i § 3–13 Det er viktig at skolen er informert på forhånd om når eleven mottar slike tjenester. Utdanningsdirektoratet vil presisere ...
 • Til leseren

  03.09.2018 | Kapittel

  ...for bruk av Mac, nettbrett og smarttelefon med skjermleser eller forstørring. En viktig målsetting er at eleven skal bruke teknologien så selvstendig og effektivt som mulig.
 • Sansetap (syn og hørsel)

  10.02.2020 | Kapittel

  ...sitte nærmere læreren Barnet kan få tilrettelagt klasserommet med f.eks. tennisballer på stolbena slik at det ikke bråker så mye i klasserommet  Barnet kan trenge visuell eller auditiv forsterkning gen ...
 • Åpne landskap

  20.06.2016 | Kapittel

  ...til det åpne landskapet. Dette kan i verste fall føre til at altfor mange elever samles i samme rom med forstyrrende bakgrunnsstøy, noe som gjør at enkelte elever kan ha vansker med å oppfatte tale.  Det ...
 • Utredning som tjeneste i Statped

  19.06.2016 | Artikkel

  Målet med utredningen er å legge et grunnlag for pedagogiske tiltak og tilrettelegging for å sikre at bruker får en tilfredsstillende utvikling og læringsutbytte. Statped benytter standardiserte tester ...
 • Klager

  17.06.2015

  ...bistand fra kommune/fylkeskommune, fremme klage på vedtak til Statped.  Dersom klagen ikke fører til at vedtaket blir omgjort, oversender Statped saken til endelig klagebehandling i Kunnskapsdepartementet ...
 • Tilpasse vanlige læremidler

  14.06.2016 | Artikkel

  ...er svaksynte kan vi også trekke opp streker og tall på vanlige linjaler og gradskiver med tusj, slik at det blir lettere å se markeringene. Videre kan vi lime på en flate av farget tape, gjerne svart, på ...
 • Tusenskilletegn

  01.09.2021 | Kapittel

  ...sifre og mer. Fra og med ungdomstrinnet brukes tusenskilletegn fra og med fem-sifrede tall.   Merk at årstall alltid må skrives sammenhengende.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!