Til hovedinnhold
Viser 1721–1730 av 2345 treff.
 • Kjenn hva jeg føler

  04.05.2015 | Kapittel

  ...på følelsene og til å gjøre det enklere å dvele ved dem og skille dem fra hverandre. Vår erfaring er at regelmessige samtaler om følelser ved bruk av symbolske gjenstander, kan hjelpe barn og unge med alvorlig ...
 • Når bør vi ikke bruke hendene sammen med barnet?

  10.07.2017 | Kapittel

  ...den tette fysiske kontakten. Hvis den voksne prøver å styre barnets hender og bevegelsesmønster slik at det hemmer egenkontroll og initiativ. I verste fall kan det bidra til utrygghet. Hvis den voksne ikke ...
 • Tiltak for å redusere bakgrunnsstøy

  23.08.2023 | Kapittel

  Bakgrunnstøy kan medføre at et barn med både nedsatt syn og hørsel får reduserte muligheter til å oppfatte tale eller viktige omverdenslyder. Det kan også forstyrre oppmerksomheten til et barn som bruker ...
 • Overgang til skole

  23.08.2023 | Kapittel

  ...opplæring til rektor, kontaktlærer, spesialpedagog, assistent og andre aktuelle ansatte i skolen, slik at kompetansen er til stede når eleven starter på skolen. Denne opplæringen må skje i god tid. Barnet ...
 • Affektiv inntoning

  21.09.2023 | Kapittel

  ...følelsene. Det er altså ikke selve atferden hos barnet som speiles, men den følelsestilstanden man opplever at barnet er i. Dette er ikke det samme som imitasjon, som henspeiler på å imitere uttrykket slik det ...
 • Ledsagergrepet

  16.08.2023 | Kapittel

  ...tempoet, lukke dører, trekke fram sin egen stol og selv avgjøre når ledsagingen skal avsluttes. For at eleven skal finne ledsagerens arm, kan ledsageren berøre elevens arm med sin egen albue. Eleven holder ...
 • Beskrivelse av ukjente omgivelser

  12.06.2023 | Kapittel

  ...holder brukbar hygienisk standard, bør ledsageren informere om dette slik at eleven kan ta nødvendige forhåndsregler. Vær oppmerksom på at det er enklere å orientere seg i rom som er små og der avstanden mellom ...
 • Fase 2. Intensiv opplæring

  04.08.2023 | Kapittel

  Tidleg innsats på 1.til 4.trinn, Opplæringslova §1-4 (Lovdata.no) For å kvalitetssikre er det avgjørende at skolen har rutiner for når og med hvilke verktøy elevenes kompetanser skal kartlegges. Oversikt ov ...
 • Mulighet for orientering og fri bevegelse

  11.05.2023 | Kapittel

  ...redusert og det kan føre til nye utfordringer og usikkerhet. Det er da viktig at et høreapparat er godt tilpasset. Målet er at forflytningen skal foregå på en mest mulig selvstendig, effektiv og trygg måte ...
 • Aktiv deltagelse

  11.05.2023 | Kapittel

  For at personer med ervervet døvblindhet skal få muligheten til å være aktive deltagere i opplæring, utdanning, arbeidsliv og samfunnsliv legges det spesielt vekt på disse områdene: • Kommunikasjon og ...